Folkliga protester

Hundratals lärare i Iran hungerstrejkar till stöd för frihetsberövade kollegor

teacher
Mahmmod Beheshti och Abdi

Hundratals iranska lärare har börjat hungerstrejka i solidaritet med hungerstrejkande läraraktivister som sitter frihetsberövade i regimens fängelser, enligt ett uttalande från lärarna.

375 lärarna skriver i sitt gemensamma uttalande att ”så mycket förtryck är inte acceptabelt … därför hungerstrejkar vi på måndagen och tisdagen till stöd för våra [kollegor som sitter frihetsberövade och hungriga i regimens fängelser]”.

Mahmmod Beheshti Langerodi och Ismail Abdi som nu får stöd från lärarkollegor har hungerstrejkat sedan första maj i protest mot regimens behandling och förtrycket av fackliga medlemmar i landet.

Ismail Abdi, samvetsfånge och generalsekreterare för Lärarnas fackförbund (ITTA), dömdes till fängelse efter anklagelser relaterade till hans fredliga fackliga aktiviteter, enligt Amnesty, vilket FFFI uppmärksammade den 22 april. Han väntar fortfarande på att få ett datum för att överklaga sitt långa fängelsestraff.

Ismail dömdes av regimens revolutionsdomstol till sex års fängelse anklagad för att ”sprida propaganda mot systemet” samt ”att organisera och konspirera med avsikt att begå brott mot den nationella säkerheten”, enligt Amnesty.

Detta gör att han måste även avtjäna en tidigare villkorlig dom på 10 år från 2011 för påstått brott mot den nationella säkerheten, vilket innebär ett fängelsestraff på totalt 16 år.

Han meddelade i ett öppet brev nyligen att han kommer att börja hungerstrejk med start från årets Internationella Arbetardagen, den första maj, för att protestera mot förtrycket av fackförbundets medlemmar.

Mahmoud Beheshti Langroudi, en facklig aktiv läraraktivist, har hungerstrejkat vid flera tillfällen sedan förra året i protest mot sitt långa fängelsestraff och orättvisa rättegång. Regimens så kallade rättsväsende dömde honom till 9 års fängelse för hans fackliga aktiviteter för lärarnas rättigheter efter en rättegång som enligt uppgifter varade i mindre än fem minuter.