Folkliga protester, Nyheter

Facklig aktiv lärare i Iran inleder hungerstrejk, Lärarföreningen för ett Fritt Iran vädjar om hjälp

llEn av de facklig aktiva lärare i Iran, Mahmoud Beheshti Langroudi, har inlett en hungerstrejk fr.o.m. idag i protest mot regimens dom mot honom som inneburit 9 års fängelse för facklig aktivitet för lärarna. Så kallade domstolsförhandlingar som ägde rum för drygt en vecka sedan, tog mindre än fem minuter.

Det visar tydligt att brott mot mänskliga och fria rättigheter under den nya presidenten Rohani har tilltagit. Antal avrättningar har blivit mer än 2000 under de två sista åren.

Vi uppmanar den svenska regeringen att med handling fördöma brotten mot mänskliga rättigheter i Iran. Vi uppmanar svenska lärare att visa sympati med sin fängslade kollega i Iran.

Det är bråttom. Agera nu !

Det vädjar Lärarföreningen för ett Fritt Iran i Sverige i sitt upprop idag som även inkluderar en översättning av Mohammad Beheshti Langrodis brev från Teherans ökända Evin-fängelse.

Brev från Mohammad Beheshti Langrodi

I Guds namn, herre över liv och kunskap

Härmed jag Mohammad Beheshti Langrodi meddelar att

Jag har jobbat i mer än 25 år som lärare för barnen i mitt hemland och i drygt 15 år varit aktiva i fackliga frågor rörande lärarkåren.

I en orättvist rättegång, med domare Salavati( * anm. En domare känd i Iran för sitt nära band med ledaren Khamnei och att han utfärdar mycket stränga straff), vars förhandling tog endast 5 minuter dömdes jag till 9 års fängelse.

I protest mot denna dom inleder jag en hungerstrejk fr.o.m. idag Torsdagen (den fjärde december).

Jag hoppas att de ansvariga i den iranska så kallade rättsväsendet hindrar att denna dom vinna laga kraft och jag får tillgång till en rättvis, offentlig rättegång med en oberoende jury.

Jag väntade med att offentliga göra detta beslut så att de ansvariga får en vecka på sig för att göra något åt denna dom, det har inte hänt.

Ansvaret för det som drabbar mig och min hälsa ligger hos de som begått denna orättvisa mot mig och de som vill ignorera och tysta ner denna klagan.

Mahmoud Beheshti Langrodi

Evin-fängelset, Teheran
2015 12 03