Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Politiska fångar i Iran kräver besök från FN:s MR-rapportör

En grupp politiska fångar i Iran uppmanar i ett gemensamt brev FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran att besöka landets fängelser, kan FFFI avslöja på onsdagen.

11 politiska fångar från Teherans Evin-fängelse och Karajs Gohardasht-fängelse skriver i sitt brev till FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed att” vi kräver att en granskningsgrupp och FN:s särskilde rapportör besöker [regimens] fängelser i Iran”.

”Det finns inget oberoende rättsväsende och det är säkerhetsorganen som fastställer fångarnas status”, tillägger politiska fångarna i sitt brev.

FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade i förra veckan att förlänga mandatet för FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran med ytterligare ett år. Beslutet att förnya Ahmed Shaheeds mandat kom i en resolution som röstades igenom med 21 röster för, nio emot och 16 nedlagda.

Dr Ahmad Shaheed har sedan sitt tillträde i 2011 vid flera tillfällen ansökt om visum hos iranska regimens myndigheter för att kunna besöka Iran i syfte att träffa regimens offer, politiska fångar samt besöka landets fängelser för sin årliga rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Men prästerskapet har vägrat ge honom visum vid samtliga tillfällen vilket har gjort att han inte kunnat genomföra sitt arbete i enlighet med det verkliga mandat han har från FN:s råd för mänskliga rättigheter. Han har tvingats träffa regimens offer i exil eller ta politiska fångars vittnesmål via utsmugglade brev för att kunna sammanställa sina rapporter.

Detta trots att de ansvariga inom prästerskapets envälde hävdar att det inte finns några politiska fångar i iranska fängelser och att Iran [under prästerskapets styre] är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Iranska regimens representanter har avvisat Ahmad Shaheeds tidigare rapporter till FN:s råd för mänskliga rättigheter som illegitima och politisk motiverade lögner med avsikt att ”smutskatta” den Islamiska republiken.

Kravet från de politiska fångarna kommer efter att prästerskapets säkerhetsorgan under nyårshelgen ökat trycket på fångarna i regimens olika fängelser med trakasserier, misshandel, godtyckliga tillslag mot fångarnas celler, inställda familjebesök samt omotiverad placering av politiska fångar i isoleringscell.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sade i sin senaste rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter att prästerskapets nya president Hassan Rohani hade misslyckats med att tillåta större yttrandefrihet samtidigt som det har skett en kraftig ökning av antalet avrättningar sedan han tog över presidentposten.