Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s särskilde MR-rapportör för Iran får förnyat mandat av MR-rådet

FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade sent i veckan att förlänga mandatet för FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, med ytterligare ett år.

Beslutet att förnya Ahmed Shaheeds mandat kom i en resolution som röstades igenom med 21 röster för, nio emot och 16 nedlagda.

Länder som röstade för resolutionen var Argentina, Österrike, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Sydkorea, Montenegro, Nederländerna, Peru, Rumänien, Storbritannien och USA.

Indien, Indonesien, Kazakstan, Pakistan, Ryssland, Venezuela, Vietnam, Kina och Kuba röstade emot resolutionen om ett förnyat mandat för FN:s särskilde MR-rapportör för Iran.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sade i sin rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter att prästerskapets nya president Hassan Rohani hade misslyckats med att tillåta större yttrandefrihet samtidigt som det har skett en kraftig ökning av antalet avrättningar sedan han tog över presidentposten.

FN:s generalsekreterare uttryckte oro för den mer frekventa användningen av dödsstraff i Iran och krävde att regimen ska frige aktivister, jurister, journalister samt politiska fångar som sitter frihetsberövade i fängelse enbart för att ha utövat sin rätt till yttrande- och mötesfrihet.