Nukleärt, Nyheter

Krisen i Ukraina ingjuter mod i Iran inför nästa atomsamtal

”Teheranregimen kan ha en ny allierad när förhandlingarna kring Irans kärnteknikprogram fortsätter på tisdagen (läs imorgon)”, skriver Associated Press (AP) i en analys på måndagen.

AP hänvisar till spänningarna mellan USA och Ryssland på grund av krisen i Ukraina och skriver att dessa kan komma att påverka strävan efter ett internationellt samförstånd om vad Iran behöver göra för att lätta omvärldens oro över Teheranregimens möjligheter att kunna tillverka kärnvapen.

Både Washington och Moskva har betonat att deras engagemang för att eliminera samtliga kärnvapenspridningshot från Iran åsidosätter deras sammandrabbning över Ukraina. Men diplomater säger till AP att Moskva och Washington står långt ifrån varandra när det gäller frågan om hur mycket Teheranregimen behöver dra ner på sitt kärnteknikprogram, en splittring som iranska regimen kan komma att utnyttja.

Gary Samore, en av USA:s tidigare förhandlare i kärnteknikfrågan med Iran säger till AP att varje spänning mellan supermakterna gör att ”trycket på Iran för att göra eftergifter minskar avsevärt”.

”Iran bör känna sig modigare och offentliga uttalanden från Teheran tycks överensstämma med denna uppfattning”, tillägger Samore i kommentarer till AP.

Samtidigt citerar iranska regimens nyhetsbyrå, ISNA, Rysslands ambassadör i Iran Levan Jagarian, och rapporterar på måndagen att ”Iran och Ryssland håller på att förhandla om ett byteshandelsavtal”.

Rysslands ambassadör till Iran sade att ”Irans president Hassan Rohani och Rysslands president Vladimir Putin har kommit överens om att underteckna ett avtal”.

Jagarian betonade att frågan är viktig för Ryssland och sade att bägge parter fortsätter sina diskussioner kring innehållet i avtalet eftersom det är en mycket komplicerad fråga. Den ryska diplomaten uttryckte dock förhoppning om att byteshandelsavtalet ska undertecknas så snart som möjligt.

FFFI hänvisade till uppgifter från iranska regimens egna medier och rapporterade i förra veckan om intensiva kontakter mellan iranska och ryska affärsmän för att bättra bilaterala samarbetet mellan länderna.

Tidigare i år rapporterade FFFI om iranska regimens och Rysslands planer på att teckna ett byteshandelsavtal. ”Ryssland och Iran förhandlar just nu om möjligheten för Iran att sälja upp emot 500 000 fat olja om dagen till Ryssland och få betalt i ryska varor motsvarande 1.5 miljarder dollar”, rapporterade FFFI den tionde januari.