Folkliga protester, Nyheter

Prästerskapet ökar repressiva tillslagen av rädsla för regimkritiska protester likt Syrien

Iran har under de två senaste månaderna intensifierat förföljelsen av aktivister och oppositions-medlemmar i ett uppenbar­­­­­t försök att förebygga regeringskritiska protester samtidigt som regionala uppror i Syrien och Libyen vinner terräng, rapporterar Wall Street Journal (WSJ) på tisdagen och hänvisar till aktivister och människorättsorganisationer.

Prästerskapets regering har enligt WSJs rapportering, som citerar aktivister i Iran, breddat ut sina tillslag till att omfatta inte bara politiska aktivister men även sådana grupper som miljöaktivister och deltagare i sociala sammankomster. Under juli och augusti månad har säkerhetsstyrkor slagit till mot miljödemonstrationer, sammankomster för att fira slutet på fastemånaden Ramadan, ungdomar som leker i parker (läs FFFI:s rapportering) samt aktivisters bostäder, skriver WSJ.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, har tidigare rapporterat om hur de olika säkerhetsorgan inom prästerskapets styre har arresterat dussintals människor, från Teheran till Tabriz i nordväst, anklagade för att konspirera i syfte att störta den Islamiska Republikens regim samt för att sprida information online och på sociala medier som Facebook.

Prästerskapet har hamnat i trångmål och försöker konsolidera sitt grepp om makten efter att deras närmaste allierade i regionen den brutala diktatorn av Syrien, Bashar al-Assad, är utmanad av omfattande inhemska folkresningar som har framkallat internationella påtryckningar och krav på hans avgång. Konsolideringen är livsnödvändig för det styrande prästerskapet för att kunna förberedda och iscensätta ännu ett sken val, denna gång till parlamentet, i 2012. Det senaste valet i Iran, 2009, orsakade landsomfattande protester med krav på prästerskapets avgång.

”Detta är onekligen inget nytt tilltag av prästerskapet i Iran som har usurperat den representativa makten i mer än 30 år enbart genom att tillgripa ett kvävande förtryck och en hänsynslös förföljelse av oppositionella. Folkresningarna i Syrien trots sina förklarliga organisatoriska begränsningar, visar det som prästerskapet fruktade från begynnelsen, nämligen en organiserad och målinriktad opposition med rötter i det inhemska samhället. Regimens rädsla kommer bäst i uttryck om man betraktar 30 år av grymma kraftåtgärder, avrättningar, tortyr och propaganda kampanjer mot den iranska motståndsrörelsen, med sina pionjärer Folket mujahedin och Iranska nationella motståndsrådet, NCRI, i och utanför Irans gränser. Men det som idag utspelar sig på gatorna i Syrien, och tidigare på annat håll i regionen, är ett bevis på att diktaturer inte kan hålla sig kvar vid makten för evigt genom brutala kraftåtgärder, rabiat förtryck och massmördande”, säger Mojtaba Ghotbi, viceordförande i Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, till nätverkets hemsida.

FFFI har också vid åtskilliga tillfällen rapporterat om situationen för politiska fångar i iranska fängelser. En del sitter frihetsberövade endast för att de har anhöriga som är medlemmar av Folkets mujahedin eller för att ha sympatiserat med den iranska motståndsrörelsen.

Prästerskapet har även genom sina irakiska allierade ökat sitt förtryck och sina inhumana aggressioner mot Camp Ashraf i Irak som är hemvist för 3400 medlemmar av iranska oppositionen, Folkets mujahedin, i förhoppning om att kunna tillintetgöra den organiserade oppositionen mot prästerskapets regim. Detta har dock haft ett motsatt effekt och lett till omfattande internationella fördömanden av prästerskapet och deras konspirationer mot iranska folkets legitima motståndsrörelse för ett fritt, sekulärt och demokratiskt Iran.