Motståndsrörelsen, Nyheter

Dag 2 av världsmötet för ett Fritt Iran 2024: NCRI:s färdplan för en demokratisk republik

Dag två av världsmötet för ett Fritt Iran 2024 uppmärksammade och diskuterade den iranska motståndsrörelsens färdplan för en demokratisk republik i Iran.

NCRI:s valda president och oppositionsledaren, Maryam Rajavi, tidigare ministrar, parlamentariker och människorättsaktivister från fyra kontinenter deltog och talade vid mötet. Representanter från iranska samfund och sympatisörer till den iranska oppositionsgruppen, Folkets Mojahedin, från USA och Europa talade också vid mötet.

Talarna fördömde regimens förtryck och påpekade att den håller sig kvar vid makten endast genom terrorism, repression och kvinnofientlighet. De hyllade NCRI och det iranska folket för att fortsätta kämpa för frihet trots det höga priset. De framhöll att de står med iranska folket och NCRI för ett fritt Iran.

Fredagens landsomfattande bojkott av regimens presidentval visar att folket i Iran förkastar prästerskapets envälde och eftersträvar ett demokratiskt regimskifte, sade dem.

Stöd för NCRI:s färdplan

Talarna lyfte dessutom fram och visade stöd för det demokratiska alternativ som NCRI, led av Maryam Rajavi, har presenterat. De betonade att detta alternativ ger det iranska folket hopp och möjlighet att etablera en demokratisk republik.

Talarna påpekade att NCRI har både en demokratisk färdplan och ett stort nätverk med motståndsenheter i Iran som hjälper folket att sprida upproret och avsätta prästerskapets religiösa envälde. De uttryckte dessutom stöd för iranska kvinnor som leder det folkliga upproret och det organiserade motståndet.

De uppmanade det internationella samfundet, västvärlden och EU att erkänna NCRI som ett demokratiskt alternativ till den nuvarande regimen.

Flera talare underströk att Maryam Rajavis tiopunktsplan för Irans framtid säkerställer jämställdhet, kvinnors rättigheter och en rättsstat. Andra påpekade att den bygger på samma principer som återfinns i de demokratiska ländernas konstitutioner. Den förtjänar internationellt erkännande och stöd, sade talarna.

Flera talare uppmanade även EU att terrorstämpla revolutionsgardet, stänga regimens ambassader och sluta handla med Teheranregimen. Några av dem beskrev detta som ett nödvändigt steg sedan regimens terrorism nu hotar Europas säkerhet.

Några av talarna vid andra dagen

Samtliga talare och utdrag från deras anförande går att läsa på Iranska nationella motståndsrådets (NCRI) utrikesutskott här.

Dag 2 av världsmötet för ett Fritt Iran 2024 tog upp och diskuterade NCRI:s plan för att etablera en demokratisk republik i Iran.
Några av talarna var Matteo Renzi, Italiens tidigare premiärminister. Petre Roman, Rumäniens tidigare premiärminister. Geir Haarde, Islands tidigare premiärminister. Rosalia Arteaga, Ecuadors tidigare president. Jorge Quiroga, Bolivias tidigare president. Senator Giulio Terzi, Italiens tidigare utrikesminister och ordförande för EU-frågor i den italienska senaten. Kimo Sasi, tidigare minister och riksdagsledamot från Finland. Ryszard Kalisz, Polens tidigare inrikesminister. Nargis Nehan, tidigare minister från Afghanistan. Niels Geuking, Europaparlamentariker från Tyskland. Francisco Guerreiro, Europaparlamentariker från Portugal. Lord Dholakia, ledamot och ledare för liberaldemokraterna i brittiska överhuset. Steve McCabe, tidigare ledamot i brittiska underhuset. Emanuelle Pozzolo, parlamentsledamot från Italien. Senator Gerry Horkan, senator från Irland. John Paul Phelan, parlamentsledamot från Irland med flera.

Utdrag från Maryam Rajavis tal:

Iranska folket förkastar regimen och vill ha regimskifte

Maryam Rajavi uppmärksammade den landsomfattande bojkotten av regimens skenval den 28 juni. Hon beskrev detta som ett bevis på det iranska folkets och motståndsrörelsens beslutsamhet att avsätta prästerskapet och befria Iran.

Hon påpekade att folkets omfattande bojkott och det faktum att regimen tvingades hålla en andra valomgång trots valmanipulationer avslöjar djupa splittringar inom prästerskapet. Den allmänna uppfattningen är att Khamenei kommer att manipulera valresultatet för att säkerställa att revolutionsgardisten Saeed Jalili vinner, sade hon, även om hans motkandidat också är lojal mot Khamenei och hans direktiv.

Khamenei försvarar sin förfallande regimen genom repression och krigföring. Han söker samtidigt skydd och stöd genom en politik av eftergifter. Detta är regimens svar på folkets uppror som fortsätter göra framsteg under alla omständigheter och som är centrerad kring en organiserad motståndsrörelse som rör sig mot betydande politisk och social förändring, tillade hon.

Kritik mot västvärldens eftergiftspolitik

Hon kritiserade västvärldens eftergiftspolitik och påpekade att den påminner om Europas politik gentemot Nazityskland. Hon kritiserade även västerländska regeringars beslut att ge efter för regimens utpressning och gisslanpolitik. Detta samtidigt som regimens förtryck, terrorism och krigshets fortsätter att kräva offer dagligen.

”Den eviga gisslan och det fortsatta offret är det iranska folket, mänskliga rättigheter och friheten. Här offras alla principer för att stödja en brutal diktatur. De säljer utrustning och mjukvaror till de som kväser iranska folkets uppror.”

”Det fanns en tid då de argumenterade för att eftergifter till prästerskapet var tänkt att stärka de falska moderaterna. Berätta för oss nu, vem som stärks av att frige en bombbärande terroristdiplomat [Assadollah Assadi] och en massmördare från Gohardashtfängelset [Hamid Noury]?”

”Ni påstod tidigare att ni avsåg att reformera den religiös fascismen. Nu när ni samarbetar med revolutionsgardet beväpnade med robotar, vem har egentligen reformerat vem?”

”Denna politik är grundad på kortsiktighet och övergående intressen, vilket orsakat allvarlig skada för folket i Iran, Mellanöstern och den globala freden och säkerheten.”

Det finns ett demokratiskt alternative

”Finns det inget botemedel mot det blodbad och den förstörelse som det religiösa tyranniet orsakat?

”Faktum är att det finns både en färdplan och en lösning. Det iranska folket har lagt fram ett alternativ och en lösning: en vision om ett fritt Iran, fri från tortyr och avrättningar. En demokratisk republik där religion är separerad från staten. Där jämställdhet råder och där förtryckta folkgrupper åtnjuter autonomi.”

”Den iranska motståndsrörelsens (NCRI) presenterade sin tiopunktsplan i 2006 som sammanfattar vår vision för fritt Iran.”