Historisk rättegång i Stockholm

Svea hovrätt återupptar rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran

Svea hovrätten återupptog idag förhandlingarna mot Hamid Noury efter sommaruppehållet. FFFI sänder dagens förhandling, som äger rum vid Attunda tingsrätt, Sollentuna, i samarbete med Radio Chakavak, lyssna nedan.

Stockholms tingsrätt dömde Noury till livstids fängelse förra året. Tingsrätten slår fast i sin dom att massavrättningarna i Iran 1988 strider mot den internationella humanitära rätten och utgör därför grovt folkrättsbrott.

Radio Chakavaks sändning från dagens förhandlingar, del 1.
Radio Chakavaks sändning från dagens förhandlingar, del 2.

Svensk- och exiliranier höll en manifestation utanför rätten

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), höll en manifestation utanför Attunda tingsrätt. Överlevare samt offrens familjer deltog också i manifestationen.

Deltagarna uttryckte sitt stöd för iranska folkets pågående protester och regimens offer. De kritiserade dessutom de ökade avrättningarna i Iran som slår nya rekord för varje dag.

Svensk- och exiliranierna uppmanade Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN för att ställa till svars och lagföra regimens ledare, inte minst regimens nuvarande president Ebrahim Raisi, och högste ledaren Khamenei.

Raisi och Khamenei var delaktiga i 1988 års massaker. De är också ansvariga för det brutala nedslaget mot regimkritiska protester som pågått i landet sedan september förra året.

Bildutställning: 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar i Iran
Bildutställning: 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar i Iran