Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Regimen kopplar grepp om landets universitet av rädsla för protester

Iranska regimen försöker stärka greppet om landets universitet inför det nya läsåret och årsdagen av det folkliga upproret.

Under de senaste månaderna har regimen ersatt ett stort antal professorer i landets universitet med regimtrogna individer. De avskedade har fått sparken eller tvingats gå i pension. De anklagas för att ha skapat oroligheter, uppmuntrat till kriminella handlingar och stött upprorsmakare.

Universitet i Teheran, som Sharif, och i andra provinser där intensiva protester förekommit har varit ett prioriterat mål för regimen.

Regimen började rensa ut regimkritiska röster och krafter ur landets universitet sedan det folkliga upproret bröt ut förra året.

Regimens repressiva säkerhetsorgan hotade och arresterade aktiva studenter och även deras familjer. De som medverkade i regimkritiska protester eller aktiviteter stängdes av från sina utbildningar och förbjöds att komma in på universitetsområden.

Dessutom fick Bassij-kommittéer och disciplinnämnder ökad makt och ökade befogenheter för att rapportera och konfrontera studenter.

Bassij-studentkårer och disciplinnämnder finns i varje universitet och består av regimtrogna individer och studenter. De är en del av regimens repressiva säkerhetsapparat står under revolutionsgardets och underrättelseministeriets kontroll.

Regimen försvarar utrensning trots kraftiga protester

Dessa repressiva åtgärder och regimens plan att stärka sitt grepp om landets universitet har lett till kraftiga protester.

Men regimens president, Ebrahim Raisi, hans inrikesminister Ahmad Vahidi och andra högt uppsatta regimtjänstemän har offentligt försvarat utrensningen och prisat de ansvariga.

Raisi beskrev de regimkritiska protesterna som olagliga handlingar och demonstranterna som kriminella enligt den statliga televisionen, den 29 augusti, och sade.

”Universiteten själva måste stoppa de få individer som har för avsikt att bryta mot lagen. Idag finns det de som försöker komma in på ett universitet med avsikt att störa ordning. De berörda universitet måste utan tvekan ständigt uppmärksamma betydelsen av att följa lagen och hålla ordningen.”

Han prisade regimens säkerhetsorgan och bassij-medlemmar på landets universitet. Han uppmanade dem att fortsätta kväsningen och andra att göra det samma.

Raisi tillade, ”de som ansvarar för ordningen i universitetet är professorer, studenter, administratörer och andra som är involverade i frågor som berör landets universitet”.

”Under de senaste två, tre dagarna har jag blivit informerade om vissa fall. Det är fall där disciplinnämnder har ingripit efter att individer har begått överträdelser. Jag har uppmanat dem att göra nödvändiga uppföljningar, och vi kommer också att se över dessa ärenden.”

En del av regimens strategi för att stoppa protester

Avskedandet av professorer är en del av regimens strategi för att stopp dagens folkliga uppror och framtida protester. Antalet avrättningar i Iran har ökat sedan förra årets folkliga uppror och slår nya rekord varje dag.

Regimens så kallade moralpolis har också ökat sina patruller runtom i landet. Det i ett försök att upprätthålla slöjtvånget och arrestera de kvinnor som trotsar regimens kvinnofientliga åtgärder.

Den nya fasen kommer efter en direkt order från regimens högsta ledare Khamenei. I tal efter tal kräver regimens högste ledare krafttag mot regimkritiker, särskilt mot studenter och inom lärosäten i Iran som varit en källa för regimkritiska aktiviteter och protester.

Hemligstämplade dokument från presidentkansliet som iranska aktivister avslöjade nyligen visar att regimens Högsta nationella säkerhetsråd hade en särskild plan för att rensa ut kritiska röster från landets lärosäten och myndigheter.

Bland de offentliggjorda dokumenten finns ett brev från inrikesministern Ahmad Vahidi, till regimens president Raisi från den 10 januari i år.

Brevet har titeln ”Anmärkningar om nödvändigheten av att anta en särskild strategi för att rekrytera fakultetsmedlemmar och ratificera de fem punkterna från nationella säkerhetsrådets möte.”

I brevet skriver inrikesministern att regeringen bör ”överväga att ge särskilt uppdrag till hälsoministeriet och ministeriet för vetenskap att rekrytera 5000 respektive 10000 akademiska fakultetsmedlemmar före slutet av den nuvarande regeringens mandatperiod.”

Målet är att placera medlemmar från revolutionsgardet och dess civila enhet, bassij, i landets universitet och myndigheter istället för sakkunniga och experter.