Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran: Regimens moralpolis ökar patruller för att upprätthålla slöjtvånget

Iranska regimens så kallade moralpolis ökar sina gatupatruller för att upprätthålla regimens strikta klädkod. Det sedan allt fler kvinnor i Iran trotsar eller helt ignorerar regimens slöjtvång som en del av det folkliga upproret.

En talesman för regimens statliga säkerhetsstyrkor (SSF) Saeed Montazerolmahdi bekräftade detta i kommentarer till statliga nyhetsbyråer och medier.

Syftet är att ”ta itu med dem som tyvärr ignorerar konsekvenserna av att inte bära rätt hijab och insisterar på att inte lyda normerna”.

”Om de inte lyder polisstyrkans order kommer rättsliga åtgärder att vidtas och deras fall kommer att hänskjutas till rättssystemet.”

FN:s utredningsgrupp rapporterade nyligen att myndigheterna i Iran använder också ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera och arrestera kvinnor och flickor som inte följer slöjtvånget.

Regimen inför dessutom hårdare och förnedrande straff mot kvinnor och flickor som trotsar eller inte följer den strikta klädkoden. Kvinnor riskerar nu att förlora jobbet, reseförbud, höga böter och även fängelse om regimens polisstyrkor anser att de bryter mot den strikta klädkoden.

Den allmänna åklagaren i staden Qazvin har enligt rapporter inlett rättsliga förfaranden mot 173 kvinnor. Det rapporterar regimens officiella nyhetsbyrå IRNA den 15 juli och tillägger. ”[Myndigheterna] har hittills identifierat 50 individer och arbetar nu för att identifiera de återstående individerna.”

Ökad förföljelse av kvinnor

Regimen ökar patruller och inför hårdare straff mot kvinnor sedan säkerhetsstyrkorna inte förmått slå ner det folkliga uppror som pågår sedan september förra året. Kvinnor och flickor deltar aktivt och leder dessa protester som riktar sig mot prästerskapets envälde i sin helhet. Allt fler kvinnor i iranska städer har också öppet trotsat regimens slöjdtvång genom att inte bära slöja.

Det landsomfattande upproret började efter att regimens repressiva moralpolis misshandlade en ung kurdisk-iransk kvinna, Jina Mahsa Amini, till döds för ”olämplig klädsel” och för att ha burit slöjan på fel sätt.

Många experter och reportrar i väst hävdade att regimen planerar att reformera och avveckla moralpolisen i en kompromiss med demonstranterna. Detta visar sig nu var falsk då regimen aldrig övergett sitt kvinnoförtryck.