Historisk rättegång i Stockholm

Rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, fortsätter i hovrätten

Svea Hovrätt återupptar idag förhandlingarna i rättegången mot Hamid Noury. FFFI sänder dagens förhandlingar vid Attunda tingsrätt, Sollentuna, i ett samarbete med Radio Chakavak, lyssna nedan.

Radio Chakavaks direktsändning från rättegången mot Hamid Noury i hovrätten

Stockholms tingsrätt dömde Noury till livstids fängelse förra året för grovt folkrättsbrott och mord för inblandning i massaker på politiska fångar i Iran 1988.

Tingsrätten slog fast i sin dom att massavrättningarna i Iran 1988 strider mot den internationella humanitära rätten och utgör därför grovt folkrättsbrott.

Både Hamid Noury och åklagaren överklagade tingsrättens dom.

”Den dömde begär i sitt överklagande bl.a. att bli frikänd och åklagaren begär att den dömde även ska dömas för ytterligare gärningsmoment.” Det skriver Svea hovrätt i ett pressmeddelande den 15 december 2022.

Svensk- och exiliranier håller en manifestation utanför rätten

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt samtidigt som rättegången. Överlevare samt offrens familjer deltar också i manifestationen.

Deltagarna fördömer den nya vågen av avrättningar i Iran. De uttrycker också sin solidaritet med det folkliga uppror som pågår i landet och hedrar iranska folkets martyrer.

Svensk- och exiliranierna uppmanar dessutom Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN för att ställa till svars och lagföra regimens ledare. Den nuvarande presidenten Ebrahim Raisi och den högste ledaren Khamenei var delaktiga i 1988 års massaker. De är också ansvariga för det brutala nedslaget mot regimkritiska protester som pågått i landet sedan september förra året.

  • 16 maj 2023: Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt samtidigt som rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran. Överlevare samt offrens familjer deltar också i manifestationen.
  • 16 maj 2023: Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt samtidigt som rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran. Överlevare samt offrens familjer deltar också i manifestationen.