Historisk rättegång i Stockholm, Nyheter

Dag 1: rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, inleds i hovrätten

Idag börjar rättegången om det uppmärksammade målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 i hovrätten i Stockholm.

Stockholms tingsrätt dömde förra året Hamid Noury till livstids fängelse för inblandning i massakern i Iran 1988.

FFFI direktsänder dagens och framtida förhandlingar i hovrätten i ett samarbete med Radio Chakavak, lyssna nedan.

Radio Chakavaks direktsändning från rättegången mot Hamid Noury i hovrätten

Rättegången hålls i förhandlingssalen i Attunda tingsrätt, Sollentuna. Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), överlevare samt offrens familjer håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt samtidigt som rättegången.

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), överlevare samt offrens familjer håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt samtidigt som rättegången, den 11 januari.

De uttrycker sitt stöd för de 30,000 politiska fångar som regimen avrättade under massakern 1988. Deltagarna uppmanar samtidigt Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN och i internationella sammanhang för att ställa till svars andra som varit delaktiga i denna massaker som regimens nuvarande president Ebrahim Raisi och regimens högste ledare Khamenei.

De uttrycker också sin solidaritet med det folkliga uppror som pågår i Iran.

Stockholms tingsrätt slår fast i sin dom förra året att massavrättningarna i Iran 1988 strider mot den internationella humanitära rätten och utgör därför grovt folkrättsbrott.

Hamid Noury dömd till livstids fängelse för 1988 års massaker i Iran

Stockholms tingsrätt dömde förra året Hamid Noury, en 61-årig iransk medborgare, för grovt folkrättsbrott och mord i Iran till livstids fängelse.

”Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig iransk medborgare för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran sommaren 1988”, skrev tingsrätten i ett pressmeddelande i samband med att den tillkännagav domen den 14 juli 2022 och tillade.

”Den åtalade har i rollen som assistent till biträdande åklagaren vid fängelset Gohardasht i Karaj utanför Teheran, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i avrättningarna i fängelset efter en fatwa utfärdad av Irans högste religiöse ledare.”

”Den första vågen av avrättningar riktade sig mot sympatisörer till Iranska Folkets Mujahedin. Handlingarna skedde i strid med den internationella humanitära rätten och har därför bedömts utgöra grovt folkrättsbrott.”

”Den andra vågen av avrättningar riktade sig mot vänsteranhängare som avsagt sig sin islamiska tro. Dessa gärningar har bedömts som mord. Straffet har bestämts till fängelse på livstid.”

Noury och åklagare överklagade domen

Både Hamid Noury och åklagaren överklagade tingsrättens dom.

”Den dömde begär i sitt överklagande bl.a. att bli frikänd och åklagaren begär att den dömde även ska dömas för ytterligare gärningsmoment”, skriver Svea hovrätt i ett pressmeddelande den 15 december 2022 och tillägger.

”Svea hovrätt har i beslut den 13 december 2022 ogillat ett yrkande av den dömde om att åtalet skulle avvisas på grund av bristande behörighet hos svensk domstol.”

”Rättegången som börjar idag beräknas pågå fram till hösten 2023.”

”Den inledande delen kommer att pågå i ca åtta dagar. Därefter kommer hovrätten att hålla enskilt sammanträde vid vilket videoinspelningar av förhör med målsägande, tilltalad och vittnen kommer att spelas upp. Detta är det normala sättet att presentera bevisning i hovrätten och innebär att nya förhör som regel inte sker med personer som redan har hörts i tingsrätten.”