Nyheter

Regimen i Iran fortsatt ett allvarligt säkerhetshot mot Sverige, enligt Säpo

Iranska regimen fortsätter att vara ett allvarligt säkerhetshot mot Sverige. Det säger Säpo på en pressträff på onsdagen där säkerhetspolisen presenterade sin lägesbild för 2022/2023.

”Främmande makts underrättelseverksamhet och säkerhetshotande aktiviteter pågår ständigt. Samtidigt som Ryssland i nuläget är det enskilt största hotet, bedriver bland andra Kina och Iran omfattande och systematiskt spionage, anskaffar teknik samt kart­lägger och försöker påverka personer i Sverige som regimerna uppfattar som hot”, säger säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och tillägger.

”Säkerhetspolisen har under de senaste åren kunnat iaktta hur auktoritära stater blivit allt mer offensiva i sitt agerande. De skyr inga medel för att uppnå sina mål, de agerar aggressivt och använder alla samhällets resurser. Hotbilden påverkas av att auktoritära stater samverkar i högre grad i syfte att stärka det egna landet.”

”Vi kan förvänta oss både ökande rysk underrättelseverk­samhet och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige. Det kan handla om förberedelse för sabotage, desin­formation eller att regimen använder våldsbejakande extremister för att destabilisera det svenska samhället.”

Säpo: samhället måste bygga motståndskraft

Säkerhetspolischefen betonar att Sverige som nation måste bli bättre på att bemöta dessa säkerhetshot och bygga motståndskraft.

”Skärpt vaksamhet behövs därför inom flera sektorer för att skydda mot såväl spionage som sabotage”, säger Charlotte von Essen och tillägger.

”Vi behöver tillsammans skydda de grundläggande demokratiska värderingarna. I ett läge där färre står upp för demokratin riskerar både motståndskraft och försvarsvilja att minska, vilket spelar främmande makt i händerna.”

FFFI har flera år i rad varnat för hotbilden från regimen i Iran mot Sverige, framförallt riktade mot svensk-iranska regimkritiker, aktivister och iranska oppositionella.

Iranska regimens hot har vuxit under de senaste månaderna i samband med att det folkliga upproret mot regimen växer och fortsätter i Iran.

Iranska regimens försök att infiltrera svenska lärosäten

I december 2020 varnade FFFI om iranska regimens hot mot svenska lärosäten. FFFI uppmanade därför svenska universitet att upphöra med sitt samarbete med Iran.

Bland de studenter som kommer till Sverige finns iranska agenter som utger sig för att vara vanliga studenter, skrev FFFI då.

En rapport i Svt i veckan bekräftade FFFI:s farhågor och varningar. Svt rapporterade då att en iransk doktorand vid Stockholms universitet hyllar i sin avhandling den iranska regimen och regimens döde terrorist Qassem Soleimani.

”Regeringen, riksdagen och hela det svenska samhället bör sluta samman för att bemöta hotet från regimen i Iran. Detta börjar med att Sverige, som EU:s ordförandeland, leder EU i att terrorstämpla revolutionsgardet i sin helhet”, sade FFFI:s EU-representant, Massud Kiani, tillade.

”Regeringen bör dessutom genomföra en diplomatisk bojkott mot regimen genom att stänga regimens ambassad och kulturcentrum i Sverige samt utvisa alla iranska diplomater som ett svar på regimens växande hot mot Sverige.”