Engagemang

Stöddemonstrationer till stöd för de folkliga protesterna i Iran

FFFI, svensk- och exiliranier och sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll demonstrationer till stöd för de folkliga protester som pågår i Iran.

Stöddemonstrationerna var organiserad i Stockholm (Mynttorget), Göteborg (Kungsportsplatsen) och Malmö (Gustav Adolfs torg) på lördagen.

Deltagarna visade sitt stöd för de regimkritiska protesterna i Iran genom att skandera folkets slagord, ”ned med diktatorn, ned med Khamenei”. De folkliga slagorden riktar sig mot prästerskapets religiösa envälde i sin helhet. De visar därmed tydligt att iranska folkets vilja är att störta regimen för ett fritt och demokratiskt Iran.

”Folk har fått nog, de vill få bort regimen”, säger Naser Sadidi, en av demonstranterna till Sveriges Radio. Han lyfter även fram iranska motståndsrörelsen, NCRI:s och dess motståndsenheters roll i att organisera och leda protesterna i Iran.

”Det är nionde av uppror mot hela systemet och regimen. Vi måste berätta för världen vad som händer. Regimen i Iran har absolut ingen legitimitet eller någon framtid”, säger Soheila Dashti, en av demonstranterna i Göteborg till Sverige Radio.

”Alla är så eniga, alla de som finns på gatorna – och det krävs väldigt mycket mod för att ge sig ut där. Jag pratade med en kvinna i dag som berättade att regimens agenter direkt hotar folk och tar med sig sårade. Men de förs inte till sjukhus, utan försvinner bara, ingen vet vart”, säger hon till tidningen Syre som tillägger.

”Soheila Dashti önskar att omvärlden tydligt tar avstånd från och fördömer Irans regim. Bland annat menar hon att den iranska ambassaden i Stockholm borde stängas.”

Kräver att Sverige agerar när regimen öppnar eld mot protesterna

Regimen har som vanligt svarat med ett brutalt nedslag och stängt internet för att krossa de folkliga protesterna. Men trots regimens massiva kraftåtgärder har protesterna spridit sig till över 130 städer i 31 iranska provinser. Regimens repressiva säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet har öppnat eld mot protesterna, enligt rapporter och videoklipp publicerade på sociala medier.

FFFI rapporterade i veckan att över 100 personer har dött sedan regimen öppnat eld mot protesterna. Ett stort antal har också blivit arresterade av civilklädda agenter och regimens underrättelseministerium i flera städer.

En av de som förlorat anhöriga är Pegah Ghochogh, en av demonstranterna på Mynttorget. Hon säger i en intervju med TV4 att ”hennes 32-årige kusin har dödats i samband med protesterna i landet.”

Svensk- och exiliranierna fördömde regimens brutala förtryck. De uppmärksammade dessutom regimens president, Ebrahim Raisis inblandning i massaker på 30,000 politiska fångar 1988 och dödande av 1500 demonstranter 2019 när regimen brutalt slog ner ett landsomfattande uppror.

De uppmanade den nya regeringen att vidta omedelbara åtgärder i FN för att få ett slut på straffriheten i Iran.

De krävde att Sverige och EU ska kräva att FN och FN:s MR-råd genast tillsätter en internationell utredningsgrupp för att utreda regimens MR-brott och dödande av demonstranter samt för att ställa de ansvariga, som Raisi, inför rätta i en internationell domstol.

Svensk- och exiliranierna manade dessutom den nya regeringen till att överge Sveriges eftergiftspolitik gentemot regimen i Iran för en politik som stöder och erkänner iranska folkets frihetskamp och deras motståndsrörelse led av oppositionsledaren, Maryam Rajavi.