Engagemang, Nyheter

Svensk- och exiliranier till regeringen: Sluta blidka prästerskapet i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), uppmanar regeringen och UD att sluta blidka prästerskapet i Iran, under en protestaktion på Mynttorget på lördagen.

De betonade att regimen i Iran utgör ett allvarligt hot mot Sverige och den svenska demokratin, inte minst mot iranska regimkritiker och aktivister.

Säpo rapporterar i sin årsbok att Iran bedriver underrättelseinhämtning och påverkansförsök mot individer i diasporan i Sverige.

Dessa länders underrättelseinhämtning har även övergått i konkreta försök att med olika metoder förhindra oppositionell verksamhet, understryker säkerhetspolisen och tillägger.

Hotet från Iran ”kräver en samlad nationell ansträngning. Detta säkerhetshot bör prioriteras högre på politisk nivå både hos myndigheter och näringsliv.”

Deltagarna kritiserade även Stefan Löfven (S), den tidigare statsministern och ordförande för fredsforskningsinstitutet Sipri, för hans senaste möte med prästerskapets ambassadör i Sverige.

Löfven legitimerar en brutal diktatur utan folkligt stöd som hotar Sverige med sin terrorism. Hans möte med regimens representant i Stockholm stärker inte fred, påpekade svensk-iranierna och tillade. Löfvens agerande ger regimen ytterligare utrymme för att fortsätta förtrycka iranska folket och slå ner protester i landet.

Stöd för folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranierna uttryckte också sitt stöd för de pågående protesterna i Iran. De ställde sig bakom folkets krav på ett demokratiskt regimskifte i Iran genom att upprepa slagordet ”Ned med diktatorn”.

”Sverige måste nu överge sin eftergiftspolitik gentemot regimen i Iran. Prästerskapet förtycker inte bara iranska folket. Det är även ett verkligt hot mot demokratin i Sverige. ”, sade Hossein Pahlwan, som deltog i lördagens protestaktion och tillade.

”Iranska folket och Sverige har alltså en gemensam fiende. Sverige och EU bör därför erkänna iranska folkets motståndsrörelse som oppositionsledaren Maryam Rajavi leder, som ett demokratiskt alternativ till prästerskapet i Iran och stödja kampen för frihet i Iran.”

  • Svensk- o exiliranier, sympatisörer till Iranska motståndsrörelsen NCRI, kräver att regeringen o UD slutar blidka prästerskapet i #Iran o vidtar omedelbara åtgärder för att identifiera, åtala o utvisa iranska regimens agenter från Sverige - Mynttorget, 25 juni
  • Svensk- o exiliranier, sympatisörer till Iranska motståndsrörelsen NCRI, kräver att regeringen o UD slutar blidka prästerskapet i #Iran o vidtar omedelbara åtgärder för att identifiera, åtala o utvisa iranska regimens agenter från Sverige - Mynttorget, 25 juni
  • Svensk- o exiliranier, sympatisörer till Iranska motståndsrörelsen NCRI, kräver att regeringen o UD slutar blidka prästerskapet i #Iran o vidtar omedelbara åtgärder för att identifiera, åtala o utvisa iranska regimens agenter från Sverige - Mynttorget, 25 juni