Engagemang, Nyheter

Iranska regimen är ett hot mot Sverige och vår demokrati

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) tillsammans med flera iranska aktivister och regimkritiker varnar svenska regeringen och polismyndigheter om iranska regimens ökade terroraktiviteter och påverkansoperationer mot kritiker och aktivister i Sverige.

I sitt upprop lyfter undertecknarna fram Säpos varning om att Iran är ett av de länder som utgör det allvarligaste hotet mot Sverige.

Iran bedriver underrättelseinhämtning och påverkansförsök mot individer i diasporan i Sverige. Dessa länders underrättelseinhämtning har även övergått i konkreta försök att med olika metoder förhindra
oppositionell verksamhet, rapporterar Säpo i sin årsbok.

Hotet från Iran ”kräver en samlad nationell ansträngning. Detta säkerhetshot bör prioriteras högre på politisk nivå både hos myndigheter och näringsliv”, skriver Säpo vidare.

Uppropet kan läsas nedan i sin helhet. Några av undertecknarna är Massud Kiani, FFFI:s EU-representant, Heydar Elahi från Radiochakavak samt iranska människorättsaktivisterna, Mojtaba Ghotbi och Mojtaba Fathi.

Upprop: Iranska regimen är ett hot mot Sverige och vår demokrati

Omringade av växande folkliga protester på hemmaplan och internationell isolering ser iranska regimen sin räddning i att öka terror- och destabiliserande aktiviteter utomlands.

Regimen har under de senaste åren prioriterat Sverige i detta avseende där en iransk medborgare, Hamid Noury, åtalas för folkrättsbrott för misstänkt delaktighet i massaker på 30,000 politiska fångar i Iran.

Efter att åklagaren krävde livstids fängelse för den åtalade arrangerade föreningen Habilian, som är ett av flera terrororgan som tillhör iranska regimens underrättelseministerium, en bildutställning utanför Stockholms tingsrätt den nionde och tionde juni.

Svensk- och exiliranier är djupt oroade över dessa aktiviteter mot bakgrund av att regimen har en historia av att ta till terrorism för att tysta kritiker i Sverige och andra länder i världen.

Vi, undertecknare, varnar den svenska regeringen och säkerhetstjänsten att sådana aktiviteter banar väg för ökad terrorism mot regimkritiker, oppositionella och människorättsaktivister.

Iranska regimen hävdade före och efter åtalet mot Hamid Noury i Stockholms tingsrätt att Sverige har under de senaste 30 åren varit hemvist för oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, och att den svenska regeringen stöder dem och ”andra terrorister”.

Iranska regimens statliga television har i sina sändningar anklagat den svenska regeringen för att stödja väpnade attacker och terrordåd mot den iranska regeringen.

Det är uppenbart att regimen i Iran har använt terrorism för att skapa en atmosfär av rädsla och för att eliminera politiska motståndare i mer än fyra årtionden som den varit vid makten.

Den svenska säkerhetspolisen, Säpo, har i sina årliga rapporter med början i 2020 ständigt pekat ut regimen i Iran som ett av de största hoten mot Sveriges nationella säkerhet.

Regimen i Iran har vid flera tillfällen anklagats för att vara delaktig i terrorattacker mot iranska regimkritiker i Sverige. Regimens statliga terrorism är välkänd och väldokumenterad. Dessa bevisar att regimen utnyttjar sina ambassader och diplomatiska utposter för terrorändamål.

Det senaste i raden av detta var domen mot Assadolah Assadi, en iransk diplomat stationerad vid den iranska ambassaden i Wien som i själva verket var en stationschef för regimens underrättelseministerium i Europa.

En domstol i belgiska Antwerpen dömde honom till 20 års fängelse förra året för terrorism. Assadi åtalades för att tillsammans med tre iranska rekryter, som också fick 18 och 17 års fängelse vardera, försökt genomföra ett bombattentat mot den demokratiska oppositionen, Iranska nationella motståndsrådet, NCRI:s årliga konferens i Paris den 30 juni 2018.

Vi, undertecknare, är fast övertygade om att aktiviteter från föreningar, grupper och personer kopplade till iranska regimen och dess underrättelseministerium är ett direkt hot mot Sverige och vårt demokratiska samhälle.

Därför kräver vi att polisen och Säpo agerar för att stoppa regimens hot och inte ge tillstånd till grupper och personer med kopplingar till den brutala regimen i Iran att bedriva sådana aktiviteter.