Avrättningar, Engagemang

Svensk- och exiliranier kräver att Sverige agerar med 14 nya avrättningar i Iran

Iranska regimen verkställer 14 avrättningar i flera iranska städer inför det persiska nyåret. Avrättningarna skedde mellan den 12 och 16 mars i fängelser i städerna, Gohardasht, Shiraz, Esfehan, Urumiyah, Bushehr, Zahedan, och Khash.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) identifierar flera av offren i ett uttalande på torsdagen.

Därmed har regimen avrättat minst 355 fångar under det senaste persiska året.

Regimen har också fört flera fångar till isoleringsceller för att avrätta dem under det nya året, enligt rapporter till FFFI.

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till NCRI, protesterade mot de ökade avrättningarna under en protestaktion utanför riksdagen på Mynttorget på torsdagen.

  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till NCRI, protesterade mot de ökade avrättningarna under en protestaktion utanför riksdagen på Mynttorget, den 17 mars.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till NCRI, uppmanar regeringen och UD att agera för att FN ska genast utreda 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran med avsikt att lagföra de ansvariga, inte minst regimens president, Ebrahim Raisi, under en protestaktion utanför riksdagen på Mynttorget, den 17 mars.

De uppmanade regeringen och UD att agera för att FN ska genast utreda 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran med avsikt att lagföra de ansvariga, inte minst regimens president, Ebrahim Raisi.

En iransk medborgare och tidigare regimtjänsteman Hamid Noury står idag åtalad i Stockholms tingsrätt misstänkt för delaktighet i massavrättningarna 1988. Rättegången väntas pågå fram till nästa månad.

Avrättningarna i landet har ökat dramatiskt sedan Raisi tog över presidentposten förra året. Hans inblandning i de utomrättsliga massavrättningarna av politiska fångar 1988 är dokumenterad av FN:s särskilde Iran Rapportör och Amnesty.

Regimens högsta ledare, Khamenei, valde Raisi som president i ett desperat försök att skapa en atmosfär av rädsla i det iranska samhället inför växande folkligt missnöje och folkliga protester.