Folkliga protester, Nyheter

Regimen attackerar böndernas protest mot vattenbrist

Iranska regimens repressiva säkerhetspolis och specialstyrkor från revolutionsgardet attackerade böndernas protest i staden Isfahan på torsdagen. Det enligt uppgifter till FFFI som säger att även civilklädda agenter deltog i torsdagens nedslag.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor använde våld och tårgas för att bryta upp böndernas protestläger i den torra flodbädden vid den uttorkade Zayandeh Rud-floden. De tände också eld på böndernas tältläger och banderoller. Säkerhetsstyrkorna körde dessutom bort bönderna från platsen och hindrade folket från att samlas där för fortsatta protester.

Regimens desperate försök att bryta upp och stoppa fortsatta folkliga protester mot vattenbrist i staden började igår natt. Myndigheterna förnekar dock det brutala nedslaget av rädsla för ytterligare protester. Regimtjänstemän påstår att bönderna var attackerade av ligister och intressenter som motsätter sig regimens överenskommelse med bönderna.

Bönder i Isfahan, en stad i centrala Iran, har protesterat mot vattenbrist och uttorkning av provinsens stora Zayandeh Rud-flod under de senaste veckorna.

Dessa protester har under senaste veckan snabbt övergått till stora regimkritiska demonstrationer, vilket FFFI rapporterade i förra veckan.

Tusental vanliga medborgare anslöt sig till protesterna i fredags i solidaritet med bönderna. Demonstranterna skanderade slagord mot regimen, krävde prästerskapets fall och stödde böndernas krav på åtgärder för att återuppliva floden.

Nya stora demonstrationer är planterade för imorgon, enligt uppgifter till FFFI. Protesterna kommer att fortsätta tills bönderna har fått genom sina krav och säkrat sina vattenrättigheter, enligt de som deltar i protesterna.

Bönderna anklagar regimen och dess plundring av vattenresurser för att ha torkat ut Zayandeh Rud-floden.

Under de senaste åren har regimen byggt dammar på Zayandeh Rud-floden för att förse industrier kopplade till revolutionsgardet med vatten. Detta har lett till att floden torkat ut och försvårat böndernas liv genom att förstöra deras jordbruk och boskap.