Mänskliga Rättigheter, Massaker, Nyheter

Globala protester mot Raisis deltagande i FN:s generalförsamling

Exiliranier över hela världen höll demonstrationer och utställningar i Europa och Nordamerika i protest mot Raisis deltagande i FN:s årliga generalförsamling.

Protesterna uppmärksammade dessutom Raisis direkta inblandning i massaker på 30 000 politiska fångar i Iran.

Exiliranierna och sympatisörer till motståndsrörelsen, NCRI, krävde att världssamfundet ska agera för att ställa Raisi till svars för folkmord och brott mot mänskligheten.

Steve McCabe deltar i iraniernas protest mot Raisi i London.

”FN:s generalförsamling bör inte välkomna Raisi. Han borde istället ställas till svars för mord, brott mot mänskligheten och grova MR-kränkningar. Jag har inget emot kärnteknikavtalet men västvärlden borde inte skicka miljarder till en regim som massavrättar sin egen befolkning. Iran har ingen respekt för internationella avtal eller lagar”, sade Steve McCabe, ledamot i brittiska underhuset från Labourpartiet, i en intervju med persiska tv-kanalen, Iran International,

De uppmanade sina respektive regeringar att vidta åtgärder i samband med årets generaldebatt och säkra en FN-utredning om massakern 1988 med avsikt att åtala Raisi och andra regimledare delaktiga i denna massaker.

Förutom dagens internationella konferens i Sverige höll exiliranier och NCRI-sympatisörer protestaktioner och demonstrationer i New York, Vancouver, London, Paris, och Schweiz.

USA:s tidigare utrikesminister uppmanar till internationell bojkott och utredning av Raisi

Amerikansk-iranska samfund höll en stor konferens igår i Washington DC som en del av den globala proteströrelsen mot regimens president, Raisi.

USA:s tidigare utrikesminister Mike Pompeo och senator Kelly Ayotte var talare vid konferensen. Deltagarna uppmanade USA och Biden-administrationen att ställa Raisi till svars för 1988 års massaker.

“Raisi bör åtalas, inte i morgon, i nästa vecka eller nästa år. Han borde åtalas nu”, sade Pompeo och tillade.

“Ebrahim Raisi är personligen ansvarig för massavrättning av politiska fångar 1988. Våra handlingar måste börja med att ställa Raisi till svars för hans brott mot mänskligheten. Världens ledare måste gå samman för att förkasta Raisi. De bör vägra träffa honom, erkänna honom som en demokratiskt vald ledare vilket han inte är. Detta bör börja denna vecka i samband med FN:s [årliga] generalförsamling.”