Mänskliga Rättigheter, Pressmeddelande

FFFI fördömer EU:s deltagande i invigning av Raisi

EU bekräftade på tisdagen att Enrique Mora, biträdande generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten, deltar i invigningen av Ebrahim Raisi som Irans president. 

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fördömer i kraftiga ordalag EU:s deltagande i Raisis installationsceremoni. 

Raisi är känd som slaktaren i Teheran då han hade en nyckelroll i massaker på 30,000 politiska fångar. En stor majoritet av iranska folket valde att bojkotta regimens senaste presidentval. Raisi är således iranska folkets förtryckare och inte deras representerat.

EU:s beslut att skicka en högt uppsatt företrädare till Teheran för att närvara vid en bödels inauguration är förbryllande och ett hån mot offren. Det är ett slag i ansiktet på offrens familjer och iranska folket som söker rättvisa.

Det visar dåligt omdöme och legitimerar regimens grova MR-kränkningar, systematiska MR-brott, terrorism samt aggressioner.

Raisi bör ställas inför rätta för hans inblandning i 1988 års massaker och dödandet av 1500 demonstranter i november 2019.

EU bör omedelbart ställa in sitt skamliga deltagande och istället erkänna 1988 års massaker som ett pågående brott mot mänskligheten.

EU:s Iranpolitik baserad på eftergifter och kritisk dialog har misslyckats. Europas ledare måste ändra sin politik gentemot regimen i Iran. I annat fall har iranska folket inget annat val än att betrakta EU som delaktig i regimens grymheter, MR-brott, utpressning och aggressionspolitik.