Pressmeddelande

Demonstration i Stockholm mot iranska regimens nya president “Raisi”

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), kommer att hålla en demonstration mot iranska regimens blivande president Ebrahim Raisi i Stockholm, den tredje augusti.

Raisi kommer att den femte agusti ta officiellt över presidentposten.

De kommer även att uppmärksamma Raisis inblandning i 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran och hedra minnet av offren med en bildutställning.

Deltagarna kommer dessutom att stödja den senaste tidens regimkritiska protester i Iran som pågår i flera delar av landet med slagord som, ”ned med diktatorn”.

Liknande demonstrationer arrangeras i flera andra städer runt om i Europa och världen.

Raisi representerar bara prästerskapets envälde sedan en stor majoritet av folket i Iran bojkottade regimens senaste presidentval.

Sverige och EU bör därför stå med iranska folket genom att stödja de folkliga protesterna som kräver prästerskapets fall med följande åtgärder:

– Sverige och EU ska inte erkänna Raisi som iranska folkets representant utan istället kräva att FN utreder honom som en människorättsförbrytare för att han ska ställas till svars för brott mot mänskligheten.

– Fördöm regimens brutala nedslag av protester, nedsläckning av internet samt användning av dödligt våld mot demonstranter.

– Inför riktade straffåtgärder mot Raisi och andra ansvariga regimtjänstemän under EU:s nya Magnitsky-sanktioner.

Tid: tisdagen, den tredje augusti 2021, kl. 14:30

Plats: Mynttorget, Stockholm

Kontakt för media: Mojtaba Ghotbi, 070 519 2868 eller Massud Kiani, 073 690 4330

Bakgrund

Amnesty beskriver 1988 års massaker i Iran som ett pågående brott mot mänskligheten. FN:s MR-experter har också påpekat att dessa utomrättsliga massavrättningar utgör ett möjligt brott mot mänskligheten.

Raisis roll i 1988 års massaker är dokumenterad av FN:s särskilde Iranrapportör, Amnesty samt flera andra människorättsorganisationer och oppositionen, NCRI.

Amnesty, FN:s särskilde Iranrapportör och parlamentariker världen över har uppmanat till en internationell, oberoende utredning av denna massaker för att få ett slut på den straffrihet som råder i Iran samt för att lagföra de ansvariga.

1988 års massaker är aktuell i Sverige då en iransk medborgare åtalas vid Stockholms tingsrätt misstänkt för folkrättsbrott, grovt brott, och flera mord i Iran 1988. Åklagarmyndigheten tillkännagav det historiska åtalet i ett uttalande den 27 juli.

Som tidigare chef för regimens så kallade rättsväsende, är Raisi dessutom delaktig i regimens brutala nedslag mot protester i Iran sedan 2019. Detta omfattar dödandet av 1500 demonstranter och tortyr av tusentals arresterade under de folkliga protesterna i november 2019.

Sedan första juli har regimen verkställt 44 avrättningar. Regimen har dessutom dödat 12 demonstranter sedan 15 juli efter att dess repressiva säkerhetsstyrkor öppnade eld mot folkliga protester i Khuzestan och andra iranska städer.