Nyheter

Tyska underrättelsetjänsten: Iran sprider fundamentalism genom stora moskén i Hamburg

Iran utnyttjar den stora Imam Ali moskén i Hamburg för att exportera sin Islamiska revolution och sprida islamisk fundamentalism. Det bekräftar den tyska underrättelsetjänsten (Bfv) på fredagen och hänvisar till nya dokument som den hade kommit över.

Imam Ali moskén i Hamburg är en av de största i Europa och bedrivs av Hamburgs Islamiska centrum. Grundad under 1960-talet med donationer från prästmannen Husayn Borujerdi för iranska studenter i Tyskland. Det är är idag ett av världens främsta islamiska centrum.

Tyska medier citerar Marco Hasse, talesman för Bfv, som säger att chefen för Hamburgs Islamiska centrum, Mohammad-Hadi Mofatteh, är direkt kopplade till regimens högste ledare, Khameneis kontor och får instruktioner från Teheran.

Mofatteh kallas för både den högste ledarens representant och chef för det islamiska centrumet i flera av de nya dokument som Bvf har kommit över, enligt Hasse som tillägger.

”Alla påståenden att centrumet och moskén är endast religiösa institutioner och agerar oberoende av regeringen i Iran saknar därför trovärdighet.”

Den tyska underrättelsetjänsten bedömer att Hamburgs Islamiska centrum underminerar demokrati och tolerans, säger Hasse och tillägger. Det borde därför ses som ett hot mot den tyska konstitutionen.

Det finns dessutom bevis på kopplingar mellan Hamburgs Islamiska centrum och den terrorstämplade gruppen, Hizbollah. Det rapporterar Philipp Woldin, chefredaktör för tidningen Die Welt i Hamburg och skriver att centret fortsätter att publicera boken ”Den islamiska staten”.

Boken är en samling föreläsningar som grundaren för prästerskapets envälde Khomeini höll i 1979 i exil i Najaf, Irak. Föreläsningarna ”strider helt mot frihet och demokrati som utgör grunden till tysk lag”, säger Woldin.

Inte unikt för Tyskland

FFFI har länge varnat för att iranska regimen bedriver en liknande verksamhet i Sverige genom föreningen, Imam Ali Center, och organisationen ISS (Islamiska shiasamfunden i Sverige).

Imam Ali Center är kopplade till regimens ambassad i Stockholm. Regimen i Iran styr och kontroller denna islamistiska förening som stöder och sprider doktrinen om prästmännens absoluta makt. “Föreningen” spelar en aktiv roll i iranska regimens spionage mot exiliranier, aktivister och iranska flyktingar i Sverige.

Myndigheten för stöd till trossamfund har ett pågående samarbete med den islamistiska föreningen sedan tidigare. Samarbetet har dock fått skarp kritik av flera riksdagsledamöter bland annat av den liberala riksdagsledamoten Fredrik Malm i mars 2018.

FFFI uppmanade regeringen att stänga iranska regimens ambassad i Stockholm och föreningar, som Imam Ali center, ansvariga för spionage och terrorhot mot iranska dissidenter och demokratiaktivister i Sverige samt för att sprida prästerskapets fundamentalism.

Organisationen ISS med kopplingar till iranska regimen har under flera år återkommande bjudit in talare som predikar dödsstraff för homosexuella och att kvinnor inte får vägra sina män sex.

ISS stöder också den bakåtsträvande och medeltida doktrin som ligger till grund för prästerskapets envälde i Iran. Organisationen har trots detta fått mer än 2,7 miljoner kr i statsbidrag i 2019, enligt Myndigheten för stöd till trossamfund.