Engagemang, Nyheter

Svensk- och exiliranier uppmanar EU och Sverige att ställa Raisi inför rätta

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll protestaktioner mot iranska regimen och dess nya president, Ebrahim Raisi, på lördagen på Mynttorget i Stockholm, Göteborg och Malmö.

De uttryckte även stöd för arbetare i Irans olje-, gas- och petrokemiindustri som har genomfört en strejk under den senaste veckan för bättre löner och färre arbetsdagar.

Protestaktionerna uppmärksammade Raisis inblandning i 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran som Amnesty beskriver som ett brott mot mänskligheten. Deltagarna betonade att han, som chef för regimens så kallade rättsväsende, är även delaktigt i regimens brutala nedslag mot protester i Iran under de senaste åren.

”Raisi representerar inte iranska folket sedan en majoritet av folket bojkottade regimens sken presidentval. Sverige bör inte erkänna honom. Han är en av regimens värsta bödlar”, sade en av deltagarna till FFFI.

Svensk- och exiliranier ställde sig bakom iranska folkets krav och uppmanade EU och Sverige att agera för att ställa Raisi inför rätta för hans roll i regimens MR-brott.

Även Amnesty har ställt sig bakom detta krav medan flera tidigare MR-experter från FN har uppmanat FN:s MR-kontor och FN:s MR-råd att agera genom att tillsätta en internationell utredningsgrupp för 1988 års massaker i Iran.

Deltagarna krävde också att regimens agenter ska utvisas från Sverige. Det mot bakgrund av hotet från iranska regimen mot svensk- och exiliranier samt iranska oppositionella i Sverige.

  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en protestaktion mot iranska regimen och dess nya president, Ebrahim Raisi, på lördagen på Mynttorget.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en protestaktion mot iranska regimen och dess nya president, Ebrahim Raisi, på lördagen på Mynttorget.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en protestaktion mot iranska regimen och dess nya president, Ebrahim Raisi, på lördagen på Mynttorget.