Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN: Iran avrättar demonstranter efter falska mordanklagelser

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres upprepar sin oro över det höga antalet dödsstraff och avrättningar i Iran. Han fördömer också avrättningen av demonstranter som arresterats under de senaste protesterna i landet efter falska anklagelser om mord.

I sin årliga rapport till FN:s MR-råd uppmärksammar han flera sådana fall däribland avrättningen av Navid Afkari och Mostafa Salehi. Rapporten, som är från majmånad och som publicerades nyligen, understryker att avrättningar, godtyckliga arresteringar, påtvingade försvinnanden, långa fängelsestraff samt tortyr av oliktänkande fortsätter.

”Generalsekreteraren noterar med oro användning av falska mordanklagelser mot demonstranter för att rättfärdiga dödsstraff. Avrättningen av Mostafa Salehi och Navid Afkari den femte augusti och 12 september 2020, trots en global vädjan är symboliska fall i detta avseende. De arresterades för att ha deltagit i protester 2017, 2018 och 2019. Falska anklagelser om mord och moharebeh (krigföring mot gud) var riktade mot dem båda. Och de var enligt uppgifter utsatta för tortyr för att tvinga fram bekännelser vilket senare användes som bevis i rättegångar som ansågs ar grovt orättvisa”, skriver FN:s generalsekreterare i sin rapport och tillägger. ”Salehi satt frihetsberövad i isolering i mer än ett år.”

Uppmärksammar andra fall med långa fängelsestraff

Rapporten redogör vidare för att samvetsfångar, politiska fångar, människorättsaktivister och advokater får ofta sitta många år i fängelse utan permission.

”Till exempel har Maryam Akbari Monfared, dömde till 15 års fängelse för att ha deltagit i protester i 2009, suttit i fängelset under de senaste 12 åren.”

FFFI har uppmärksammat Maryams fall vid flera tidigare tillfällen.

Hon har också utsatts för trakasseri och ökat fängelsestraff efter att hon krävt en officiell utredning av 1988 års massaker på politiska fångar i Iran. Hennes syskon är bland de 30,000 politiska fångar som iranska regimen avrättade under sommaren 1988.

”Trakasserierna mot henne ökade efter att hon lämnade in ett formellt klagomål och begärde en officiell utredning av 1988 års avrättningar av politiska fångar, bland dem hennes syskon”, rapporterar FN:s generalsekreteraren och uppmärksammar ett annat liknande fall.

”Zeinab Jalalian, en kurdisk politisk fånge, som avtjänar livstid för krigföring mot gud (moharebeh), har på samma sätt suttit frihetsberövad i fängelse sedan 2008 utan permission”

Rapporten kritiserar dessutom iranska regimen för långa häktningstider upp till två år i vissa fall innan en rättegången.

Studenterna Ali Younesi och Amirhossein Moradi har hållits kvar i fängelse sedan de arresterades i april 2020, bland annat långa perioder i isoleringscell. I november 2020 uttryckte Arbetsgruppen för godtyckliga frihetsberövanden oro över att det stora antalet fall där den konstaterat att den Islamiska republiken av Iran har brutit mot sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter visar på en omfattande, eller systemisk, användning av godtyckliga frihetsberövanden”, framhåller FN:s generalsekreterare i sin rapport.