Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranska kvinnoföreningar fördömer valet av Iran till FN:s kommission för kvinnors rättigheter

Iranska kvinnoföreningar i Europa, bland annat i Sverige, fördömer i ett uttalande på torsdagen valet av Iran till FN:s kommission för kvinnors rättigheter. Föreningarna uppmanar alla regeringar, institutioner och föreningar att fördöma detta val.

I en hemlig omröstning igår vid FN:s ekonomiska och sociala råd med 54 länder (ECOSOC) valdes iranska regimen med 43 röster till kommissionen för kvinnors rättigheter.

Uttalande:

Vi kvinnorättsgrupperو som undertecknar detta uttalande, betraktar valet av Irans extremt kvinnofientliga regim som medlem av FN:s kvinnokommission som en förolämpning mot alla iranska kvinnor, den största grupp som är offer för denna regim under de senaste fyra decennierna.

I synnerhet efter publiceringen av rapporten från mars 2021 av den särskilda rapportören om situationen i Iran, Javid Rehman, (A / H / 46/50/46), där föredraganden specifikt betonade att:

  • Starkt bekymrad över den fortsatta diskrimineringen av iranska kvinnor och flickor i det privata och sociala livet (punkt 40)
  • Irans regering har alltid varit emot konventionen mot diskriminering av kvinnor och är inte villig att underteckna den (punkt 41)
  • Patriarkala värderingar och antifeministiska beteenden har genomsyrat många områden i det iranska familjelivet, och de diskriminerande rättsliga bestämmelser som nämns i denna rapport förvärrar kvinnors utsatthet för övergrepp i familjen och i samhället (punkt 48).

Vi uppmanar alla regeringar, institutioner och föreningar att fördöma detta val.

ADDI – Förening av iranska demokratiska kvinnor i Italien
Association of Iranian Women in France (AFIF)
Iranska kvinnosamfundet i Sverige (IKSS)