Folkliga protester, Nyheter

FN fördömer regimens dödande av 23 demonstranter i sydöstra Iran, kräver utredning

Iranska regimens säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet har dödat så många som 23 obeväpnade demonstranter och bränslebärare under den senaste veckans folkliga protester i Sistan och Baluchistan provinsen i sydöstra Iran. Bland offren finns minst två minderåriga.

Det säger Rupert Colville, talesman för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, i ett uttalande på fredagen och fördömer det dödliga våldet mot demonstranter.

Protesterna börjar den 22 februari när revolutionsgardet öppnade eld mot en grupp bränslebärare i staden Saravan vid gränsen till Pakistan och dödade åtta av dem.

protester i Saravan

Under den kommande veckan spred sig protesterna till flera städer i Sistan och Baluchistan provinsen.

Revolutionsgardet och säkerhetsstyrkorna svarade med att öppna eld mot de folkliga demonstrationerna och obeväpnade demonstranter.

Demonstranterna drabbade även samman med regimens säkerhetsstyrkor på flera platser i Saravan och andra städer, enligt rapporter.

Regimen stängde ned internet och skickade förstärkningar från andra städer och provinser.

FFFI rapporterade i förra veckan att antalet döda är så mycket som 40 med hänvisning till sina källor och uppgifter.

FN, Amnesty och USA kräver utredning

USA: utrikesdepartement fördömde dödande av obeväpnade demonstranter och i kraftiga ordalag den tredje mars och sade.

”Användning av dödligt våld mot obeväpnade demonstranter är ett uppenbart brott mot internationell rätt och visar förakt för människolivet.”

”Exakt verifiering av antalet döda har försvårats på grund av störningar i lokala mobilnätverk”, säger FN:s människorättstalesperson och tillägger.

”Vi är djupt oroade över den omfattande nedstängningen av internet i flera städer i Sistan och Baluchestan provinsen, med det uppenbara syftet att stoppa tillgång till information om vad som händer där.”

”Nedstängning av internet i hela områden bryter mot yttrandefriheten och utgör ett brott mot internationella människorättslagar.”

FN:s människorättstalesperson fördömer dessutom regimens systematiska och avsiktliga användning av dödligt våld mot bärare vid Irans gränsområde. De flesta av offren kommer från Irans kurdiska och baluchiska minoriteter.

Regimen dödade totalt 59 kurdiska bärare vid Irans nordvästra provinser enligt rapporter, skriver FN:s MR-kontor i sitt uttalande och tillägger.

”Vi kräver omedelbara åtgärder för att stoppa den straffrihet som bidrar till att detta fortsätter. Vi uppmanar till snabba och opartiska utredningar av alla sådana mord och att de ansvariga ställs inför rätta för olaglig användning av våd som leder till dödsfall eller allvarlig skada.”

Även Amnesty International har krävt en utredning.

MR-organisationen uppmanar det internationella samfundet att driva på frågan för att få fram sanningen och säkra rättvisa. Det med tanke på den systematiska straffrihet som råder i Iran för allvarliga MR-brott och andra brott enligt internationell rätt.