Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranska regimen avrättar 12 fångar i en vecka

Iranska regimen fortsätter avrättningarna i Iran. Den verkställde 12 dödsstraff mellan den 12 och 19 december. Enligt rapporter har regimen därmed verkställt 239 avrättningar under 2020. Det finns dock ett stort mörkertalet eftersom regimen och dess media inte tillkännager alla avrättningar.

Förra veckan uttryckte FN:s generalförsamling allvarlig oro över regimens omfattande användning och verkställande av dödsstraff i strid mot Irans internationella skyldigheter.

FN:s generalförsamling uppmanade regimen att upphöra med avrättningar och krävde att den förbjuder offentliga avrättningar, dödsstraff mot minderåriga samt tortyr och andra grymma handlingar både i lag och praxis.

Avrättningar verkställda över hela landet

Två fångar, Behnam och Shoaib Rigi, var avrättade lördagen den 19 december i staden Zahedans fängelse i Sistan och Baluchistan provinsen.

Tre andra fångar, Shahab Javid, Rasoul Ferdows och Mohammad Morad var avrättade den 17 december. Avrättningarna verkställdes i fängelser i städerna, Qom, Boroujerd och Saqqez (i Kurdistan provinsen).

En dag tidigare avrättade regimen tre fångar Mehdi, Arastoo och Maysam i Rajaishahr-fängelset i staden Karaj.

Två andra fångar och journalisten Ruhollah Zam var avrättade lördagen den 12 december. Zams avrättning skedde på en okänd plats medan de andra var avrättade i staden, Esfarayen.

Under veckan avrättade regimen en kvinna i Sepidar-fängelset i staden Ahwaz. Regimens så kallade rättsväsende kungjorde varken offrets namn eller det exakta datumet för hennes avrättning.