Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Generalförsamlingen: Iran måste utreda MR-brott och säkerställa fria val

FN:s generalförsamling antog igår sin årliga resolution om situationen för mänskliga rättigheter med 80 röster. Resolutionen är den 67:e i sitt slag och fördömer allvarliga och systematiska människorättskränkningar i landet.

Den kräver att iranska regimen ökar sitt samarbete med FN:s särskilde Iranrapportör och andra FN-experter.

Iran måste acceptera upprepade förfrågningar från FN:s MR-experter att besöka landet och möjliggöra besök. Det kräver generalförsamling i resolutionen som även uppmanar dessa experter att noga fortsätta följa, utreda och rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna.

Ansvariga för MR-brott måste ställas inför rätta

Iran måste inleda en omfattande process för att utkräva ansvar som svar på alla fall av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet. Iran måste upphöra med straffrihet för sådana kränkningar och långvariga kränkningar där rättsväsendet och säkerhetsstyrkor är delaktiga, kräver generalförsamlingen.

Resolution listar en lång rad allvarliga MR-brott som måste utredas bland annat Navid Afkaris fall, utomrättsliga avrättningar och tortyr samt omänskliga straff mot fredliga demonstranter och politiska fångar.

En grupp MR-experter från FN framförde ett liknande krav i ett brev till iranska regimens regering i September. De krävde att regimen utreder och åtalar de ansvariga för 1988 års massaker på tusentals politiska fångar i landet. FN-experterna varnade samtidigt att de kommer att uppmana till en internationell utredning om regimen inte utkräver ansvar.

Internationellt krav på fria val i Iran

Internationella samfundet kräver dessutom att ett fritt och rättvist presidentval i 2021 i Iran för att folket ska kunna fritt uttrycka sin verkliga vilja.

Detta förutser att Iran tillåter en oberoende internationell observation samt låter alla kandidater att delta i presidentvalet i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, enligt det krav som generalförsamlingen framför i sin resolution.

Kravet är förenligt med den tiopunktsplan för framtida Iran som den prodemokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), presenterade i ett möte i Europarådet i april 2006.

Iranska oppositionsledaren välkomnar FN-resolutionen

Iranska oppositionsledaren Maryam Rajavi välkomnade resolutionen och betonade att den uppmärksammar endast en bråkdel av regimens brott.

”FN-resolutionen lämnar ändå inget tvekan om att regimen är en av världens värsta människorättsförbrytare. De som är främst ansvariga för de grymheter som denna resolution tar upp är de som under de senaste fyra decennierna har kontinuerligt varit delaktiga i brott mot mänskligheten, särskilt massakern på politiska fångar 1988 och det brutala nedslaget mot upproret i november 2019 där 1500 demonstranter dödades och 12 000 arresterades”, sade hon i ett uttalande på onsdagen.

FN-resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Iran antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 2020 i korthet

Resolutionen:

 • uttrycker allvarlig oro över regimens omfattande användning och verkställande av dödsstraff i strid mot Irans internationella skyldigheter;
 • tar särskilt upp avrättningar av minderåriga samt av personer som dömts till döden efter framtvingade bekännelser eller mindre allvarliga brott;
 • uppmanar regimen att upphöra med avrättningar;
 • kräver att Iran förbjuder offentliga avrättningar, dödsstraff mot minderåriga samt tortyr och andra grymma handlingar både i lag och praxis;
 • uppmanar Iran att upphöra med godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden framförallt av dubbla och utländska medborgare;
 • kräver att Iran friger alla personer som arresterats för att de har utnyttjat sina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter däribland de i samband med fredliga folkliga protester i november 2019 och januari 2020 samt aktivister;
 • kräver att regimen stoppar diskrimineringen av kvinnor samt religiösa och etniska minoriteter i landet både i lag och praxis samt friger kvinnorättsaktivister;
 • kritiserar även de omfattande begränsningarna mot yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten att protester i landet;
 • kräver att regimens rättsväsende och säkerhetsstyrkor avstår från att skapa en atmosfär av rädsla i landet;
 • kräver att Iran upphöra med repressalier mot människorättsförsvarare, fredliga demonstranter och deras familjer, journalister och mediearbetare som rapporterar om protester samt individer som samarbetar eller försöker samarbeta med FN:s MR-mekanismer;
 • kräver att Iran tar itu med de dåliga förhållandena i landets fängelser och erkänna att fångar riskerar att bli smittade av COVID-19;
 • kräver att Iran upphöra med att avsiktligt neka fångar tillgång till adekvat medicinsk behandling och förnödenheter som rent dricksvatten, sanitet och hygien eller att kräva bekännelse för tillgång till medicinsk behandling och förnödenheter.