Engagemang, Motståndsrörelsen, Nyheter

Stor internationell internetkonferens till stöd för ett fritt Iran

En partiöverskridande grupp av kongressledamöter och parlamentariker från båda sidor av Atlanten deltar under fredagen i en internationell internetkonferens till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran.

Svensk- och exiliranier samt medlemmar från FFFI deltar tillsammans med tusentals iranier från hela världen i fredagens stora internationella internetkonferens för att visa sitt stöd för iranska folkets frihetskamp och den prodemokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

Bland talarna finns även tidigare högt uppsatta statstjänstemän från USA och EU. Konferensen anordnas inför generalförsamlingens årliga toppmöte i FN samtidigt som det pågår en internationell debatt om politiken gentemot Iran och om att återinföra alla internationella sanktioner mot landet.

Talarna uppmärksammar och diskuterar iranska regimens inhemska förtryck samt hot mot Mellanöstern och resten av välden.

De kommer även att lägga fram förslag på lämpliga politiska åtgärder för att effektivt utmana Teheranregimens aggressiva beteende och människorättskränkningar.

Dessa förslag inkluderar bland annat en uppmaning till internationella samfundet att ingripa för att stoppa den nya vågen av avrättningar av och dödsdomar mot iranska aktivister som deltog i regimkritiska protester över hela landet, framförallt i november 2019.

Detta internationella ingripande måste fokuserar på att stoppa den straffrihet som regimens ledare åtnjuter, påpekar flera talare.

De framför även krav på att det internationella samfundet ska ställa regimens ledare till svars för systematiska och grova MR-brott genom åren, däribland 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran och dödande av 1,500 demonstranter i samband med folkliga protester i november förra året.

Utdrag från talarna

Konferensens första huvudtalare är NCRI:s valda president, Maryam Rajavi.

Regimens hemliga avrättning av politiske fången och mästare i brottning, Navid Afkari, ökade det folkliga missnöje mot prästerskapets brutala styre i iranska samhället, påpekar oppositionsledaren, Maryam Rajavi, i sitt tal och tillägger.

”Hans enda brott var att reste sig för att störta en regim som har ödelagt Iran, dränkt det i blod och plundrat nationen.”

”När regimen svarar med avrättningar och massakrer uppmanar iranska folket FN, och särskilt FN:s säkerhetsråd, att återinföra sex tidigare FN:s resolutioner. [Högste ledaren] Khamenei kommer annars att fortsätta att ödelägga nationen eftersom hans envälde överlever endast genom mord och förtryck.”

”Iranska regimen är idag i sin svagaste punkt någonsin. Att bistå mullorna under sådana omständigheter kommer endast att öka iranska folkets smärta och lidande, men naturligtvis, inte rädda prästerskapets styre från dess garanterade undergång.

Maryam Rajavi tillade, ”inför stundande generalförsamlingens toppmöte i FN och på iranska folkets och motståndsrörelsens vägnar vill jag uppmärksamma alla regeringar och internationella organ till följande tre fundamentala frågor.”

Först, ”bojkotta prästerskapets styre eftersom varje dollar som regimen får ger den möjlighet att köpa vapen som sedan används mot ungdomar i Iran, Irak, Syrien och Jemen. En bojkott av regimen hjälper kampen mot terrorism, mot förtryck, och mot korruption.”

För det andra ”Ställ iranska regimen till svars för grova MR-brott däribland 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar.”

Och för det tredje, det är dags för internationella samfundet att stödja och erkänna ”iranska folkets frihetskamp och motståndsrörelse för ett fritt och demokratiskt Iran.”

Utdrag från internationella gästtalares tal

Rudy Giuliani, New Yorks tidigare borgmästare:

”Regimen i Iran är desperat och det bästa beviset för detta är att de slår tillbaka hårt när de nyligen avrättade Navid Afkari för att ha protesterat. Regimen är en barbarisk diktatur och EU bör inte göra affärer med den.”

”Följande tre frågor bör prioriteras: Iranska folkets lidande och deras önskan för förändring. Hindra regimen att få kärnvapen. Stoppa regimens inblandning och terroristaktiviteter i regionen och över hela världen.”

”Den verkliga lösningen ligger i händerna på iranska folket. De vill vara i kontroll över sina liv och styra sin nation.”

”Folkets mojahedin (PMOI/MEK) och Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) presenterar ett demokratiskt alternativ till denna terrorregim. De kan ta Iran genom övergångsperioden.”

David Jones, konservativ ledamot från brittiska underhuset och tidigare brittisk minister:

”Iranska folkets kräver genuin demokrati och regimskifte. Men regimen svarar med repression. regimen trotsar internationella uppmaningar, däribland en internationell vädjan att stoppa avrättningen av brottningsmästaren, Navid Afkari.”

”Storbritannien, Frankrike och Tyskland har fel när de stöder det bristfälliga kärnteknikavtalet som inte ställer iranska regimen till svars. Det eftersom det uppmuntrar regimen att fortsätta sitt inhemska förtryck och exportera terrorism över hela regionen.”

”Jag betonar således att Storbritannien bör stödja återinförandet av sanktioner mot regimen och en internationell utredning av 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar i Iran.”

Giulio Terzi, Italiens tidigare utrikesminister:

”En stor del av det internationella samfundet och det iranska folket är arga över FN:s säkerhetsrådets misslyckande att erkänna hotet från den iranska regimen mot världen.”

”Systematiska mord och försvinnanden har fortsatt sedan 1988 års massaker på politiska fångar. Europeiska unionen har ignorerat allt detta”

”Regimens ambassader måste stängas. Iranska agenter mördar oppositionella. Vi måste höja rösten och vi måste reagera. Platsen att reagera är FN. Därför måste vi ta de nödvändiga åtgärder som behövs för att få tillbaka Iran till rättsstatsprincipen och respekt för humanitära lager och mänsklig värdighet.”

Newt Gingrich, tidigare talman i amerikanska kongressen och presidentkandidat (2012):

”Att dödandet av Soleimani inte resulterade i en explosion av terroristhandlingar är en indikation på att mullornas makt avtar. Men vi har fortfarande en bit kvar att gå tills vi når ett fritt och fridfullt Iran.”

”Jag anser att dagens konferens kommer vi ett lämpligt tillfälle. Mer positiva saker kommer att hända, frihetens krafter kommer att bli starkare, och prästerskapet kommer att bli svagare och mindre kapabel.”

James Jones, president Obamas nationella säkerhetsrådgivare (2009-2010):

”Regim i Iran är världens främsta sponsor av terrorism runt om i världen. Men deras yttersta mål är att utveckla kärnvapen. Denna regim har identifierat sig själv som iranska folkets fiende.”

”Ledarna för [regimen i] Iran bör isoleras ytterligare. Länder som stöder frihet och demokrati bör inte välkomna dem. Vi måste stödja NCRI och folket i Iran.”

Senator Marco Rubio, Republikansk senator:

”Detta är inte bara en kamp för att stoppa Iran från att få tillgång till kärnvapen och stödja terrorism. Vår kamp är att ge Iran tillbaka till sitt folk.”

Senator Ted Cruz, Republikansk senator:

”Mullorna förtrycker inte bara brutalt sitt eget folk utan strävar även efter att projektera detta förtryck mot andra människor över hela världen. Jag kommer att fortsätta mitt engagemang för att se till att regim i Iran slutligen störtas.”

”Det är absolut nödvändigt att vi ställer iranska regimtjänstemän till svars för deras brott mot mänskligheten. Det finns ingen grymhet som regimen inte kommer att begå. De tvingade fram en bekännelse från Navid Afkari genom tortyr och de avrättade honom.”

Senator Roy Blunt, Republikansk senator:

”Vi måste vara oroliga för vad som pågår dagligen i Iran. Vi ser att protesterna har växt under de senaste två åren. Människor fortsätter kampen. Vi måste lyssna på det iranska folket när de skanderar ned med diktaturen.”

Senator Bob Menendez, Demokratisk senator:

”Regimen i Iran avrättade brottningsmästaren, Navid Afkari, trots lokala och internationella vädjan. Hans brott var att han deltog i protester mot regimen. Iran fortsätter att stödja terrorism och avancera mot kärnvapen. Vi står enade i våra försök att stoppa Iran från att exportera terrorism och få tillgång till kärnvapen.”

Senator Joseph Lieberman, amerikansk senator (1989-2013) som stöder och röstade med Demokraterna:

”Regimen i Iran använde pengarna från JCPOA (kärnteknikavtalet) inte för att hjälpa iranska folket utan för att stödja revolutionsgardet, Quds-styrkan, och terrorister i Libanon och Syrien. Följaktligen, går det inte att lita på regimen och på att vi kan förhandla med den.”

”Vi står redo att stödja frihetskämparna i Iran i deras uppror och kommer att stå med er när ni kämpar för att åstadkomma förändring.”

”Vi har försökt med allt för att få regimen i Iran att ändra sitt beteende. Det är dags att dra en slutsats nämligen att regimen inte kommer att ändra sig. Vi måste ändra regimen i Iran.”

Tom McClintock, Republikansk ledamot från amerikanska representanthuset för Kalifornien:

”Regimen i Iran förde en brutal kampanj av tortyr och avrättningar mot tusentals av sin egen befolkning för 32 år sedan. Regimen fortsätter fram till idag att förneka denna grymhet, 1988 års massaker. Men en verklig förändring kräver att Irans diktatur behandlas som den internationella paria som den är. Och det kommer att kräva att vi ger all moraliskt och materiellt stöd som den iranska oppositionen behöver.”

Sheila Jackson Lee, Demokratiskt ledamot från amerikanska representanthuset för Texas:

”Det är väldigt chockerande att en brottningsmästare Navid Afkari dödades endast för att ha deltagit i en fredlig protest. FN bör utreda dessa människorättskränkningar. Jag stöder de som kämpar för mänskliga rättigheter i Iran och står med de som like Maryam Rajavi strävar efter mänskliga rättigheter och kämpar mot kränkningar.”

Paul Gosar, Republikansk ledamot från amerikanska representanthuset för Arizona:

”Representanthusets resolution, H.R. 374, fördömer Irans statliga stöd för terrorism och stöder iranska folket i deras kamp för frihet. Vi kommer att stå med iranska folket. Jag fördömer avrättningen av Navid Afkari.”

Dan Crenshaw, Republikansk ledamot från amerikanska representanthuset för Texas:

”Vi bevittnade den orättvisa och orimliga avrättningen av Navid Afkari, som var utsatt för tortyr för att bekänna. Vi kan inte tillåta Irans korrupta regim att fortsätta dessa grymheter mot iranska folket.”

En sammanfattning från fredagens internationella internetkonferens finns tillgängligt på NCRI:s hemsida.