Nyheter

Regimen utnyttjar coronakrisen för att stoppa folkliga protester

Coronaviruset fortsätter att skörda offer i Iran samtidigt som regimen utnyttjar coronakrisen för att stoppa folkliga protester.

Rapporter från Iran säger att dödstalet är idag över 5,500 med dödsfall i 186 städer.

Den förvärrade coronakrisen har lett till ökade interna konflikter mellan regimens olika fraktioner. Särskilt noterbart i detta avseende är den interna maktkampen mellan högste ledaren, Khamenei, och regimens president, Hassan Rouhani.

FFFI rapporterade igår att regimen hade satt in sina säkerhetsstyrkor för att tömma gator och andra offentliga platser på folk. Rapporter gör gällande att det idag råder i praktiken ett inofficiellt undantagstillstånd i hela landet.

Dessa repressiva åtgärder kommer efter att högste ledaren, Khamenei, utsåg stabschefen för regimens väpnade styrkor, revolutionsgardets generalmajor Mohammad Bagheri, till att inrätta en “hälsokommandocentral” för att stoppa spridningen av coronaviruset och koordinera “hjälpinsatser”.

Men Rouhani sade i ett tal att Iran har redan passerat det värsta när det kommer till smittrisken. Han och hans administration har tidigare avfärdat behovet av att sätta landet i karantän eftersom situationen inte är så allvarlig.

Rouhani anklagade på måndagen USA och landets straffåtgärder för att försvåra kampen mot coronaviruset i Iran. Han krävde samtidigt att alla sanktioner mot Iran ska hävas.

Regimen utnyttjar krisen för att stoppa folkliga protester

Det står därmed klart att revolutionsgardets beslut att tömma allmänna platser på folk inte syftar till att bekämpa coronautbrottet utan är en förebyggande åtgärd för att stoppa folkliga protester inför den stundande eldfestivalen i Iran.

Det folkliga missnöjet växer för varje dag efter regimens mörkläggning och otillräckliga insatser som har lett till den nuvarande krisen och de höga dödssiffrorna i landet.

Samtidigt kommer folket att fira den traditionella eldfestivalen, Charshanbeh Soori, över hela landet imorgon. Firandet, som är en upptakt till det persiska nyåret, har under de senaste åren blivit ett tillfälle att organisera landsomfattande protester mot prästerskapet i sin helhet och framföra krav på demokratiskt regimskifte.