Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Amnesty: Regimen dödade 23 barn under protesterna i november

Iranska regimen och dess repressiva säkerhetsstyrkor dödade minst 23 barn under de landsomfattande folkliga protesterna i Iran i november förra året. Det skriver Amnesty i sin rapport, “De sköt våra barn”, som publicerades tidigare idag på MR-organisationens hemsida.

FFFI har tidigare rapporterat att minst 1,500 dödades under de folkliga protesterna i november till följd av en direkt order från regimens högste ledare Khamenei till säkerhetsstyrkorna att göra allt i deras makt för att stoppa demonstranterna.

“Mellan den 15 och 19 november 2019, tog Irans säkerhetsstyrkor till dödligt våld i strid mot lagen för att slå ner landsomfattande protester”, skriver Amnesty i sin rapport.

En utredning från Amnesty, som är grunden för den publicerade rapporten, har hittat bevis på att minst 23 av offren under november-protesterna var barn varav 22 pojkar mellan 12 och 17 år samt en flicka som enligt uppgifter var mellan åtta och 12 år. Det skriver MR-organisationen i sin rapport och uppmärksammar samtidigt flera av fallen på sociala medier (se nedan).

Rapporten säger också att “säkerhetsstyrkorna siktade mot huvudet och kroppen vilket visar att de sköt med avsikt att döda ”.

Amnesty kräver nu att det internationella samfundet agerar och skriver. “Dessa kränkningar och den systematiska straffrihet som råder i Iran är så pass allvarliga att FN:s MR-råd måste omedelbart tillsätta en utredning kring iranska säkerhetsstyrkors olagliga användning av dödligt våld under protesterna i november 2019.”

“Sverige och EU måste bryta den skamliga tystnaden kring regimens MR-brott”, sade FFFI:s EU-representant Massud Kiani och tillade.

“Regeringen och UD måste nu tillsammans med EU kräva en internationell utredning. Efter det som har kommit fram i Amnestys utredning bör Sverige även vidta åtgärder för att ställa regimen och dess ledare till svars för vad som är tydliga brott mot mänskligheten.”