Folkliga protester

Studentprotester inleder fjärde veckan av folkliga protester i Iran

De folkliga protesterna i Iran med krav på prästerskapets avgång går in på sin fjärde vecka trots regimens fortsatta kväsning och massarresteringar.

Under lördagen firade studenter studentdagen i flera av landets universitet med slagord mot regimen. Studenterna uttryckte sitt stöd för iranska folkets resning mot prästerskap. De hedrade även folkets martyrer och lovade att fortsätta kampen för frihet tills prästerskapet faller.

Sammankomst i samband med firandet av studentdagen, den sjunde december, Teheran. Studenter skanderar “min döda bror, din kamp fortsätter”

“Fängelse, beväpnade styrkor och batonger, kommer inte tysta oss”, “förtryck är inte slutet, att kämpa kommer att säkra frihet”, “ert [läs prästerskapets] förtryck är ineffektiv, revolutionen lever”, “klassrummen är tomma, studenterna sitter i fängelse”, “student dör hellre än att acceptera förnedring”, “folket har fått nog av förtryck, vi står enade” och “fattigdom, dödande, höga priser, folket är offren”, var några av studenternas slagord under firandet av studentdagen.

Studenter från Teherans konstuniversitet firar studentdagen med en sammankomst. Deltagarna skanderar ”frihetsberövade studenter måste friges” och ”studenter, lärare, arbetare, stå enade”.

Under firandet i Teheran krävde studenterna frigivning av samtliga politiska fångar och de som var arresterade under de senaste folkliga protesterna.

Regimkritiska aktiviteter trots regimens kväsning

På många håll framförallt i huvudstaden Teheran satte studenterna upp affischer till stöd för Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och oppositionsledaren Maryam Rajavi.

Affischer med bilder och budskap från oppositionskoalitionen NCRI sattes upp på olika områden i Teheran och andra iranska städer under studentdagen, den sjunde december.
Affischer med bilder och budskap från oppositionskoalitionen NCRI sattes upp på olika områden i Teheran och andra iranska städer under studentdagen, den sjunde december.

Detta trots ett stort närvaro av regimens repressiva säkerhetsstyrkor och andra repressiva åtgärder från regimen för att stoppa regimkritiska aktiviteter och stöd för den prodemokratiska oppositionskoalitionen, NCRI.

“Vi kommer att omvandla varje universitet till ett fäste för resning och uppror”, “universiteten är fäste för frihetsuppror”, “hjälp och skydda de unga som deltar i protesterna” och “studenter är medvetna, de avskyr diktaturen”, stod det på flera av affischerna till stöd för de regimkritiska protesterna.

Protest mot chefen för regimens så kallade rättsväsende

Chefen för regimens så kallade rättsväsende, Ebrahim Raisi, planerade att hålla ett tal vid Teherans universitet under studentdagen. Han möttes dock av stora protester från studenterna som skanderade, ”ett rättsväsende som mördar, går på en matta av blod”.

Raisi var delaktig i 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran. Han har under de senaste veckorna öppet hotat de som deltar i protesterna med ”hårda straff”.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor tvingades ta in honom på universitet i största hemlighet av rädsla för studenternas kraftiga protester. De stoppade även studenterna från att närvara vid hans tal. Regimen bussade istället in ett antal handplockade regimtrogna individer från utanför universitetet som låtsades vara studenter.

Raisi avfärdade den internationella kritiken mot systematiska människorättskränkningar i Iran under ett tal i början av november inför regimens så kallade Högsta råd för mänskliga rättigheter.

Under sitt tal, som kom en vecka innan de folkliga protesterna började, betonade Raisi att ”implementering av gudomliga dekret” i den Islamiska republiken ”står bortom all diskussion”.

Detta i en indirekt hänvisning till fatwan från prästerskapets grundare, Khomeini, som beordrade regimtjänstemän att avrätta alla de står fast vid sitt stöd för iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, och förkastar prästmännens absoluta styre. Fatwan startade massakern på tusentals politiska fångar i Iran under sommaren 1988.