Mänskliga Rättigheter

USA sanktioner mot Khameneis innersta cirkel

USA inför sanktioner mot iranska regimens högste ledare, Khameneis innersta cirkel. Det meddelar USA:s finansdepartement på twitter under måndagen.

Måndagens straffåtgärder syftar till att strypa resurser och kapital som går till regimens inhemska förtryck samt export av terrorism och destabiliserande aktiviteter utomlands.

“[USA] agerar mot iranska väpnade styrkors generalstab och nio andra individer som utses av, eller har agerat för eller på uppdrag av, Ali Khamenei, iranska regimens icke folkvalda högste ledare vars ämbete är ansvarig för att främja Irans radikala agenda”, skriver finansdepartementet i ett uttalande på måndagen.

Chefen för regimens så kallade rättsväsende, Ebrahim Raisi, Khameneis son, Mojtaba Khamenei, samt Mohammadi Golpayegani, Khameneis stabschef, är bland flera från högste ledarens innersta cirkel som USA straffar på måndagen.

Ebrahim Raisi straffas för delaktighet i regimens systematiska människorättskränkningar under de senaste 40 åren, framgår det av finansdepartementets uttalande.

Hans roll i 1988 års massaker på politiska fångar samt avrättning av minderåriga som sker idag i Iran i strid mot internationell rätt är några av de människorättskränkningar som USA:s finansdepartement listar i sitt uttalande.

Straffåtgärderna kommer i samband med regimens firande av 40-årsdagen av stormningen av USA:s ambassad i Iran. Regimvänliga studenter tog över USA:s ambassad i Teheran den fjärde november 1979 och höll 52 amerikaner som gisslan för 444 dagar.

Regimen har genom åren belönat flera av de inblandade och ansvariga med högt uppsatta tjänster eller ministerposter däribland även i Rouhanis regering.

Regimen firade dagen med att ordna demonstrationer i Teheran och andra städer med slagord som ”Död åt USA”. Den årliga tillställningen bojkottas av iranska folket och firas endast av regimens olika fraktioner och revolutionsgardister som bussas till huvudstaden och andra städer.