Engagemang

Svensk-iranier uppmärksammar årsdagen av 1988 års massaker

Sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och FFFI-aktivister hade ett bokbord i centrala Borås på lördagen för att uppmärksamma årsdagen av 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar i Iran.
NCRI-sympatisörer och FFFI-medlemmar i Göteborg uppmärksammade årsdagen med en protestaktion på Kungsportsplatsen.
Deltagarna delade ut information om 1988 års massaker och protesterade mot iranska regimens systematiska MR-brott. De varnade för ytterligare massavrättningar i Iran om Sverige och EU inte bryter sin tystnad kring denna massaker och agerar i FN i syfte att ställa de ansvariga inför rätta.

Detta mot bakgrund av att flera av de ansvariga innehar högt uppsatta positioner och ministerposter i landet och att regimen har arresterat över 7000 personer under det senaste årets regimktitiska protester som pågår över hela landet.

Både Rouhanis nuvarande justitieminister samt chefen för regimens så kallade rättsväsende är till exempel direkt delaktiga i denna massaker. 
Flera av dem har under de senaste dagarna försvarat dessa utomrättsliga massavrättningar i regimens statliga medier i samband med årsdagen.
En majoritet av offren var medlemmar och sympatisörer till Irans främsta oppositionsgrupp, Folket mojahedin (PMOI/MEK), som ingår i den prodemokratiska oppositionskoalitionen, NCRI.
Amnesty International kritiserade i veckan iranska regimens tidigare justitieminister, Mostafa Pourmohammadi, efter att han öppet försvarade 1988 års massaker på tusentals politiska fångar i intervju med regimens veckomagasin Mosalas.
“Mostafa Pourmohammadis kommentarer sprider samma falska berättelser som iranska myndigheter har använt i årtionden för att dölja sanningen om att de i hemlighet berövade och avrättade flera tusen politiska dissidenter mellan juli och september 1988 utan rättegångar som en del av ett systematiskt tillslag för att eliminera politisk opposition”, skriver Amnesty i ett uttalande den 30 juli. 

FN:s särskilde rapportör för Iran tog upp 1988 års massaker i sin årliga rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran i augusti 2017.

”Tusentals politiska fångar, män, kvinnor och tonåringar avrättades mellan juli och augusti 1988 enligt rapporter efter en fatwa utfärdad av den dåvarande högsta ledaren, Ayatollah Khomeini. Enligt uppgifter skapades en tremanskommission för att bestämma vem som skulle avrättas.”, sade FN:s Iranrapportör i sin rapport.

”I sin första rapport till FN:s MR-råd uppmärksammade FN:s Iranrapportör fallet med samvetsfången Maryam Akbari Monfared, som nekades medicinsk behandling och hotades med besöksförbud för att hon hade publicerat ett brev där hon uppmanade till en utredning av massavrättningarna från 1988”, enligt rapporten.

Hotet mot de som strävar efter sanningen och rättvisa lyftes även fram av Amnesty i veckan. 
“Varningen från Pourmohammadi, rådgivare till rättsväsendet, att dessa individer måste åtalas och utnämningen av Ebrahim Raisi, som likt Pourmohammadi är en av de ansvariga för 1988 års massaker, som chef för landets rättsväsende i mars i år ökar risken för trakassering och förföljelse av offrens familjer, överlevare och människorättsaktivister enbart för att de stävar efter sanningen, rättvisa och kompensation”, sade Amnesty i sitt uttalande, den 30 juli.

Amnesty upprepade därför sin tidigare uppmaning till FN och dess medlemsstater att utforska konkreta åtgärder som leder till att säkerställa sanningen, rättvisa och kompensation för offren.
FFFI har vid flera tillfällen uppmanat UD och regeringen att vidta åtgärder i FN och EU för att få till en FN-utredning av 1988 års massaker med måla att ställa de ansvariga inför rätta och säkerställa antalet offer.