Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen dömer en minderårig till 100 piskrapp

Iranska regimens så kallade rättsväsende dömde en minderårig till 100 piskrapp den 15 juli. Den 17-årige pojken, Ramin, stod anklagad för att ha misshandlat en 11-årig pojke i Teheran, vilket han förnekade.

Offrets familj hade dragit tillbaka sin anmälan men en brottmålsdomstol i Teheran ignorerade detta och dömde pojken till 100 piskrapp.

Iran under prästerskapet är ett av få länder i världen som fortfarande tillämpar piskstraff mot både vuxna och minderåriga. Regimen klassar inte piskstraff som tortyr och tillämpar det för påhittade brott som “äktenskapsbrott” och “moralbrott”.

Tidigare i år dömde regimen ett okänt antal personer till 74 piskrapp vardera för brott mot “landets obligatoriska klädkod” .

De straffade individerna var på semester i Mazandaran-provinsen i norra delen av Iran. Gruppen fångades på film när de bröt mot regimens obligatoriska klädkod under en båttur i Lafour-sjön.

Iranska regimens så kallade rättsväsende dömde nyligen en lärare, Hamidreza Rahmati, till 18 månaders fängelse och 74 piskrapp på offentlig plats.

En domstol anklagade Rahmati, medlem i Esfehans Lärarförbund, för störning av den allmänna ordningen. Detta efter att han organiserade en sittstrejk utanför en regeringsbyggnad i protest mot omfattande arresteringar av aktivister som kämpar för lärarnas rättigheter.