Mänskliga Rättigheter, Massaker

Amnesty: Iranska regimen bryter mot tortyrförbudet

Iranska regimen fortsätter att plåga anhöriga till de politiska fångar som avrättats under 1988 års massaker i Iran genom att vägra avslöja när, hur och var deras kära avrättades och var de är begravda. Det skriver Amnesty i en rapport på sin hemsida på onsdagen, den 26 juni, i samband med Internationella dagen till stöd för tortyroffer.

Iranska myndigheter bryter systematiskt mot tortyrförbudet genom grymma metoder som riktar sig mot familjemedlemmar till de tusentals fångarna som utsattes för påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar i fängelser runtom i Iran under 1988, skriver Amnesty på sin hemsida.

Tre årtionden efter att iranska myndigheter utsatte flera tusen politiska dissidenter för påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar i hemlighet, fortsätter de att plåga deras anhöriga genom att vägra dem rättvisa och sanningen.

Offrens kroppar dumpades i hemliga massgravar. De familjemedlemmar som strävar efter sanningen och rättvisa möter hot, trakasserier och angrepp, tillägger Amnesty.

“Det är ingen tvekan om att det plågsamma lidande som offrens familjer har utsatts för i över 30 år strider mot tortyrförbudet och förbudet mot annan grym och omänsklig behandling enligt internationell rätt”, säger Philip Luther, forsknings- och policychef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Amnesty publicerar även intervjuer med flera familjemedlemmar på sina sociala mediekanaler, däribland Youtube (se här: IRAN’S COVER-UP OF 1988 MASSACRES).

1988 års massaker i Iran är ett pågående brott mot mänskligheten som FN måste utreda, skrev Amnesty i ett pressmeddelande i december förra året. Människorättsorganisationen publicerade samtidigt en omfattande rapport om massakern, “Blood-soaked secrets: Why Iran´s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity”.