Engagemang

Svensk- och exiliranier uppmärksammar folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), arrangerade flera stödaktioner under helgen i Stockholm, Göteborg och Malmö på lördagen, den åttonde juni. Deltagarna uttryckte sitt stöd för de pågående folkliga protesterna mot regimen och folkets krav på demokratiskt regimskifte i Iran.

Stödaktion i Malmö för folkliga protester i Iran, den åttonde juni

Bild 1 av 4

Det förekom minst 279 regimkritiska protester i 79 iranska städer, byar och storstäder under majmånad, vilket betyder minst åtta folkliga protester per dag runtom i landet.

Regimens ledare, högt uppsatta regimtjänstemän, befälhavare för revolutionsgardet och ledamöter i regimens parlament har vid flera tillfällen sedan början av året varnat för växande folkligt missnöje i landet och ökade regimkritiska protester som hotar prästerskapets grepp om makten.

Amnesty International beskrev 2018 som ett år av skam för Iran och rapporterade att myndigheterna hade arresterat minst 7000 individer förra året i en omfattande försök att kuva alla missnöjesyttringar.

Hassan Abbasi från revolutionsgardet avslöjade nyligen i en intervju med regimens statliga television att minst 4600 ungdomar arresterades av regimens säkerhetsorgan i samband med de folkliga protester som fortsätter i landet.

Svensk- och exiliranier betonade att prästerskapet inte representerar iranska folket och håller sig kvar vid makten endast genom repression och terrorism.

Deltagarna krävde även att alla de som hade frihetsberövats i samband med de pågående protesterna skall friges och uppmanade regeringen och UD att agera i detta avseende i båda EU och FN.