Opinion

Iran: Vad händer nu?

Sannolikheten för en militär konfrontation mellan USA och den iranska regimen rycker närmare. Utvecklingen går inte att förutse men jag vill ändå vända mig mot tesen att detta är en direkt upprepning av 2003 års katastrofala invasion av Irak. Skillnader finns i flera viktiga avseende:

1- USA bredde marken för den expansion som mullorna i Iran gjorde i regionen genom att plocka bort två värsta rivaler till mullorna.
Om invasionen av Irak var en formidabel katastrof, så blev situationen hundra gånger värre efter USA:s planlösa tillbakadragande.

Det var den iranska regimens mästerliga desinformation kampanj via olika kanaler som förde den dåvarande amerikanska administrationen till den patetiska lögn om massförstörelse vapen i Irak. Då hördes inga källkritiska röster från journalist kåren i stort.

Regimen i Iran vinner också på den skeptiska hållningen som råder trots att dess ambitioner om att utveckla kärnvapen varit mycket långtgående.

2- ِِِDet troliga är inte en kopia av det som hände i Irak eller i Afghanistan utan allt pekar mot militära operationer mot just gardister (IRGC) som nu är i den terroristlistan och ger Trump fria händer att slå till.

3- Regimen i Iran visar tydliga tecken till nervositet. Man valde att ligga lågt sista två åren för att inte drabbas av ett krig med USA. Trots hård retorik så valde regimen att inte busa med sina snabba båtar i Persiska viken (de flesta tillverkade i Sverige på 80 talet) och man teg om sina dödade militär i Syrien i attacker utförda av Israel.

4- Två faktorer har dock påverkat regimen oerhört på hemmaplan sista året.

Det är nämligen utbrett missnöje med hela regimen som visar sig i dagliga små och medelstora demonstrationer. Man har gripit drygt 15000 människor i senaste 18 månader men det är inte något slut på de.
Dessutom flodkatastrofen, som enligt ett statligt dokument haft lika stora skador som åttaåriga kriget mot Irak, fördjupade konflikten mellan vanliga iranier och regimen och spädde på förakt och avsky som människor känner mot mullorna.

5- Trots Khameneis uttalade mål att undvika krig har dock regimens lakejer attackerat fartygen i Förenade Arabemiraten och raffinaderi i Saudiarabien sista veckan!

Det är centrala frågan är således, varför?

Regimen vet att varje avbräck i sin expansion politik betyder slutet för gardisternas hegemoni i maktstrukturen. Det är därför de inte kunnat eller velat svara på den kravlista som USA har lagt fram i sitt 12-punktsprogram. I denna listan lyser krav på respekt för mänskliga rättigheter med sin frånvaro.

Utan gardisternas totala makt i alla viktiga samhällets delar faller regimen lätt.

Det riktiga kriget har pågått i snart 40 år mellan det iranska folket och regimen. Ett allvarlig försvagning av gardisternas makt kan innebära en total scenförändring i styrkeförhållande mellan folket och regimen. 


Sina Dashti, Läkare och Människorättsaktivist