Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Utrikesministerns svar bekräftar Sveriges misslyckade Iranpolitik

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket dålig medan situationen för människorättsförsvarare i landet fortsätter att försämras. Det säger utrikesminister Margot Wallström (S) i skriftligt svar till flera riksdagsledamöter på onsdagen.

“Användningen av tortyr och det omfattande tillämpandet av dödsstraff i Iran är alarmerande”, sade hon och betonade att Sverige och EU finner denna utveckling oacceptabel.

Utrikesministerns svar bekräftar att Sveriges eftergiftspolitik gentemot Iran har misslyckats, vilket FFFI påpekat i flera debattartiklar under de senaste månaderna.

Anders Österberg (S), Fredrik Malm (L) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S) hade frågat utrikesministern om vad regeringen avser att göra med anledning av domen mot människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh och situationen för dömda kvinnor och människorättsaktivister i Iran.

Markus Wiechel (SD) frågade utrikesministern om hon avser att kalla iranska regimens ambassadör till UD för att markera mot den grymma domen mot Nasrin Sotoudeh.

“Domen mot Nasrin Sotoudeh är mycket bekymmersam. UD har tagit upp fallet under samtal med seniora iranska företrädare på hög nivå samt med Irans ambassadör, omgående efter att domen blev känd”, sade Margot Wallström (S) i sitt skriftliga svar.

“Jag har också offentligt tydliggjort att jag står bakom EU:s uttalande i frågan. EU förväntar sig en omedelbar översyn av Nasrin Sotoudehs dom, samt att Iran säkerställer skyddet för hennes rätt att överklaga domen”, tillade Margot Wallström (S) men valde att inte kräva hennes omedelbara frigivning.

Utrikesministern påpekade att mänskliga rättigheter tas alltid upp i möten med iranska regimens representanter.

“Diskriminering av flickor och kvinnor är exempel på frågor som regelbundet lyfts. Att skydda, främja och stödja ett brett spektrum av människorättsförsvarare är en annan tydlig prioritering i svensk utrikespolitik”, sade hon.

“Fängslandet av fackliga aktivister och den behandling de utsätts för under fångenskap är mycket oroväckande. Yttrandefriheten och förenings- och församlingsfriheten måste respekteras”, sade utrikesministern i sitt svar till en skriftlig fråga från Azadeh Rojhan Gustafsson (S) om vad regeringen gör för fackliga aktivister som Esmail Bakhshi och Sepideh Gholian.

“Vi kräver fortsatt att Iran respekterar mänskliga rättigheter. Utöver bilaterala kontakter arbetar vi systematiskt och löpande med dessa frågor i FN och genom EU i kontakter med iranska företrädare – så även beträffande enskilda ärenden”, sade Margot Wallström (S) i sitt svar till riksdagsledamöterna.

Utrikeshandelsminister Ann Linde (S) deltog förra månaden i iranska regimens 40 årsfirande av den islamiska revolutionen i Stockholm. Hon valde då att inte kritisera regimens människorättskränkningar och fokuserade istället på att lyfta fram Sveriges historiska ekonomiska relationer med Iran och beklagade USA:s beslut att införa sanktioner mot regimen.

Detta bekräftar att regeringen och UD kommer att fortsätta driva sin misslyckade Iranpolitik och fokusera på dialog istället för konkreta åtgärder och sanktioner för att ställa regimtjänstemän till svars för grymma människorättsbrott.

Ann Lindes deltagande kritiserades av svensk- och exiliranier. “Ann Lindes deltagande i iranska regimens firande är ett slag i ansiktet på alla iranier som fått se sitt land ruineras av prästerskapet”, sade FFFI:s ordförande, Mojtaba Ghotbi.

FFFI kritiserade regeringens misslyckade Iranpolitik i en debattartikel i Göteborgsposten den 22 mars.

FFFI utmanade även UD att peka på en enda hållbar framgång som regeringen uppnått genom sin dialog med den iranska regimens företrädare när det gäller främjande av de mänskliga rättigheterna eller demokrati för Iran.

“Goda kontakter med en brutal religiös diktatur är knappast en tillgång för Sverige som regeringen vill hävda utan riskerar att utsätta vårt öppna samhälle för ökad religiös extremism”, skrev Mojtaba Ghotbi i debattartikeln.

Utrikesministerns erkännande att situationen för människorättsförsvarare i Iran fortsätter att försämra är en bekräftelse på att Sverige bör ändra sin skamliga Iranpolitik.

“Sverige kan och bör agera både nationellt och inom EU för en betydligt hårdare linje mot den iranska, teokratiska terror-regimen vilken inte erbjuder annat än diktatur och mänskligt lidande”, skrev Mojtaba Ghotbi i en debattartikel på SVT Opinion förra månaden i en direkt uppmaning till regeringen och UD.