Engagemang

Svensk- och exiliranier stöder folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), visade sitt stöd för de pågående folkliga protesterna i Iran under stödaktioner i Göteborg och Malmö på lördagen, den 23 mars.

Stödaktion i Göteborg för folkliga protester i Iran, den 23 mars.

Bild 1 av 5

Deltagarna uttryckte även stöd för iranska folkets frihetskamp och uppmanade EU och Sverige att stödja folkets krav på en demokratisk förändring i landet.

De krävde att regeringen och UD ska agera mot iranska regimens spionage och hot mot iranska regimkritiker och flyktingar i Sverige under lördagens stödaktion.

De uppmanade regeringen att stänga iranska regimens ambassad och utvisa regimens diplomater som är ansvariga för den växande hotbilden mot svensk- och exiliranier.

Stödaktion i Malmö för folkliga protester i Iran, den 23 mars.

Bild 1 av 4