Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s Iranrapportör oroad över avrättning av minderåriga i Iran

FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, kritiserade Teheranregimen för ökade avrättningar av ungdomsbrottslingar. Han uppmanade iranska myndigheter att stoppa dödsstraffen mot minderåriga som är ett brott under internationell lag.

Iran under prästerskapet är ett av de få länder i världen som fortfarande avrättar individer för brott de har begått som minderåriga i strid mot internationell lag. Iran avrättar idag flest minderåriga i världen. Barn så unga som nio år kan dömas till döden enligt prästerskapets nuvarande lagar.

FFFI rapporterade nyligen att två ungdomsbrottslingar står inför omedelbar avrättning i Iran. Iranska regimen avrättade sex minderåriga förra året.

Minst 33 ungdomsbrottslingar har avrättats i Iran sedan 2013, enligt FN: särskilde rapportör för Iran.

Minst 80 minderåriga sitter just nu frihetsberövade i regimens fängelser i väntan på avrättning. Det skriver Rehman i sin senaste rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet som överlämnades till FN:s MR-råd under onsdagen.

Många minderåriga som dömts till döden i Iran sitter frihetsberövade och avrättas efter att de fyllt 18 år. Iranska regimen använder denna grymma taktik för att “snygga till siffrorna” och slippa internationell kritik.

Rapporten dokumenterar regimens förföljelse och diskriminering av religiösa och etniska minoriteter i Iran.

Den uppmärksammar även de regimkritiska protesterna i landet, däribland senaste årets protester från arbetare, lastbilschaufförer och lärare.

FN:s Iranrapportör uttrycker oro över regimens brutala kväsning av de folkliga protesterna och lägger fram flera rekommendationer till iranska myndigheter för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Iran måste ”snarast ändra lagstiftningen för att förbjuda avrättning av individer som begått [ett brott] när de var minderåriga och som sådana är att betrakta som barn”, sade FN:s Iranrapportör.

Han tillade, “[Iran bör] omedelbart ändra lagstiftningen för att undanröja alla befintliga dödsdomar mot ungdomsbrottslingar som sitter i dödscell.”

Närmare 290 individer avrättades i Iran under året, vilket är mindre än 2017. Detta beror delvis på ökade internationella påtryckningar men även en minskning av antalet avrättningar för drogrelaterade brott efter att regimens parlament ändrade landets lagar.

35 av dessa avrättningar verkställdes offentligt och minst 10 av offren var politiska fångar.

Iranska regimen har avrättat minst 25 individer under årets två första månader varav flera offentligt.