Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Tårgas mot kvinnliga fångar i iranskt fängelse

Kvinnliga fångar i Qarchak-fängelset, även känt som Shahr-e-Rey, i staden Varamin, inledde en protest i torsdags efter att ha informerats om att de inte skulle benådas när regimen firar 40-årsdagen av Irans islamiska revolution, den 11 februari.

Fängelsemyndigheterna lovade nyligen att tusen kvinnliga fångar i Qarchak- fängelset skulle benådas av prästerskapets högsta ledare, Khamanei, i nästa vecka, med undantag för de som var dömda för mord.

I torsdags släppte ansvariga tjänstemän en list över de fångar som skulle benådas. Antalet namn på listan var dock långt färre än de tusen namn som lovats tidigare. Detta ledde till ilska bland fångarna som började protestera mot beslutet.

Fängelsevakter svarade genom att misshandla de kvinnliga fångarna med batong och skjuta tårgas. Flera fångar fick problem med att andas till följd av tårgasattacken.

Qarchak-fängelset är överbelagt likt andra fängelser i Iran. Fångarna där sitter frihetsberövade i lokaler som tidigare använts som kycklinggård i brist på platser.

“Det officiellt finns nära 250 000 fångar i Iran”, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, till TT i torsdags.

“Å andra sidan har många rapporter om usla förhållanden i Irans överbelagda fängelser kommit på senare tid – om hygieniska förhållanden, om hälso- och sjukvård och om livsmedeltillgången”, rapporterade TT då.

“Regimen i Iran säger att många fångar ska släppas i samband med firandet av att det är 40 år sedan landets islamiska revolution, dock inga politiska fångar”, rapporterade TT vidare.