Nyheter

Rouhani erkänner att fri press inte existerar i Iran

Iranska regimens president Hassan Rouhani erkänner att det inte finns någon fri press i Iran. Erkännandet kom under ett möte med högt uppsatta tjänstemän och chefer för regimens ministerium för information och kommunikationsteknik på måndagen.

Rouhani sade dock inte vad han avser att göra för att minska regimens kontroll över statliga medier.

Hans erkännande bör tolkas som en tecken på ökad maktkamp mellan prästerskapets olika fraktioner inför växande folkligt missnöje mot prästerskapet.

“Vi tror att vi har fått en gudomlig auktoritet som ger oss rätten att ge människor order. Så är det inte … Vi har statlig press, statlig TV och radio”, sade Rouhani.

Han skyllde sedan den ökade användningen av sociala medier i Iran på bristen på fri press. Han hävdade att folk inte skulle behöva vända sig till sociala medier om regimen tillät icke-statliga medier att existera.

“[Folket] säger vad som helst [på sociala medier] eftersom de inte har någon annanstans att uttrycka sig”, sade Rouhani och beklagade att folket missbrukar sociala medier.

Han varnade också för att regimens försök att filtrera internet eller förbjuda vissa sociala medier har misslyckats.

Varningen syftade indirekt på folkets aktiva användning av sociala medier för att kringgå regimens censur, organisera protester och sprida videoklipp från regimkritiska demonstrationer.

Rouhani betonade under mötet att det var dags att utbilda folket i hur de ska använda internet.

Prästerskapets expertråd slog nyligen fast att sociala medier utgör ett allvarligt hot mot regimen och prästerskapets religiösa envälde. Detta eftersom många av sociala medieföretag är baserade i USA och står under tillsyn av amerikanska myndigheter.

“Frågan är inte om man inte ska använda sociala medier. Det här är precis som när radion först kom, några sade då att man inte ska använda den trots att det var omöjligt”, sade Ahmad Khatami, talesman för expertrådet.

”Man måste använda nya utrymmen och faciliteter. Det viktigaste är att se till att dessa inte utnyttjas för att störta staten innan vi tillåter sociala medier. Ansvariga tjänstemän måste använda sin auktoritet för att motverka denna trend”, sade han efter expertrådets möte med regimens ministerium för information och kommunikationsteknik den 17 januari.