Engagemang

Svensk-iranier uppmärksammar årsdagen av folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), uppmärksammade årsdagen av folkliga protester mot regimen i Iran under manifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö, den femte januari.

Svensk-iranierna uppmanade UD att bryta sin tystnad kring Teheranregimens människorättskränkningar under stödaktionerna.

Deltagarna krävde att regeringen och riksdagen ska fördöma regimens inhemska repression samt terrorism mot regimkritiker och dissidenter utomlands.

De uppmanade även regeringen att stödja iranska folkets frihetskamp genom att vidta omedelbara åtgärder i EU och FN för att ställa prästerskapets ledare och högt uppsatta tjänstemän till svars för systematiska MR-brott i Iran.