Opinion

Sverige fortsätter sticka kniven i ryggen på iranska folket

Medan de regimkritiska protesterna för radikala förändringar och regimskifte pågår och växer för varje dag i Iran, fortsätter Sverige i smyg sticka kniven i ryggen på iranska folket.

Den svenska eftergiftspolitiken gentemot Iran har idag blivit så motbjudande att UD inte törs i förväg berätta om möten med iranska regimens representanter.

Är det inte anmärkningsvärt att kabinettssekreterarens Annika Söder och utrikesminister Margot Wallström möte med Irans biträdande utrikesminister Abbas Araghchi sker några veckor efter att presidenten Hassan Rouhani beskrivit Israel som ”en cancertumör”?

Man bör fråga sig varför UD inte fördömde Rouhanis uttalande direkt efteråt.

Vad har diskuterats under det senaste mötet? Det fruktansvärda läget för mänskliga rättigheter i Iran? Den redan misslyckade Jemenkonferensen och Irans roll i Jemenskonflikten? Eller stöd till iranska folkets uppresning mot prästerskapet? Eller de svenska försöken att återuppliva de döende ekonomiska affärerna med Iran som iranska medier anger? Eller regimens pågående terroristaktiviteter och spionageverksamhet i Europa och Sverige?

Det som tagits upp är mindre viktigt. Det viktigaste är att Sverige bör sluta med sin skamliga politik gentemot iranska regimen och inte liera sig med världens största statliga sponsor av terrorism.

Vad svensk-iranier kräver är stöd till den iranska befolkningen som får sina liv krossade under det kvävande förtryck som råder i landet. Vi kräver att Sverige överger sin avskyvärda Iranpolitik och stödjer iranska folkets vilja och kamp för bättre levnadsvillkor och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Mojtaba Ghotbi
Iranexpert och människorättsaktivist