Folkliga protester

Arbetare i Iran friar första maj med stora protester mot regimen

Arbetare i Iran trotsade iranska regimens demonstrationsförbud och repressiva säkerhetsåtgärder och firade första maj med stora demonstrationer mot regimen i flera städer.

Regimen verkställde ett tidigare beslut och blockerade den populära meddelandetjänsten, Telegram, den 30 april för att stoppa arbetarnas demonstrationer och hindra spridning av bilder och videoklipp från dessa protester på sociala medier.

Tusentals arbetare och pensionärer deltog i en stor protest utanför regimens parlament i Teheran, enligt rapporter från landet. Deltagarna protesterade mot prästerskapet samt försämrade levnadsvillkor och slavliknande arbetsförhållanden för arbetare i privata och statliga företag.

De skanderade slagord som ”de frihetsberövade arbetarna måste friges”, ”bröd, bostad och frihet är vår grundläggande rättighet” och ”arbetare, lärare och studenter står enade”. Deltagarna bar också på banderoller med texten, ”Arbetare går hungriga”, ”tillfälliga kontrakt gör arbetare till slav”, och ”hej, minister som är miljardär, jag har inte haft råd att köpa kött i 40 månader”.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor attackerade protesten utanför regimens parlament och arresterade flera arbetare.

Det förekom också regimkritiska protester i andra delar av huvudstaden och andra iranska städer däribland Baneh, Saghez, Sanandaj och Esfehan. Bland slagorden hördes, ”Ned med förtryckare, länge leve arbetare” och ”astronomiska löner [för regimtjänstemän], arbetare tvingas leva i fattigdom”.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor har enligt rapporter attackerat demonstranterna vilket ledde till sammandrabbningar i flera städer. Många arbetare som deltog i protesterna har också arresterats enligt uppgifter till FFFI.

En stor majoritet av arbetare i Iran i både privata och statliga sektorn får endast tillfälliga kontrakt och deras löner är långt under landets officiella fattigdomsgräns. Trots detta tvingas de leva med obetalda löner ibland i flera månader vilket gör att de inte kan försörja sina familjer.

Svensk- och exiliranier samt sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) visade sitt stöd för de modiga arbetarna i Iran och deras legitima krav genom att delta i första maj-firanden i Stockholm och Göteborg.

Göteborg 

Stockholm