Folkliga protester

Bönder i Esfehan protesterar mot regimen och vattenbrist

Bönder i Esfehan protesterade på lördagen mot begränsningar av deras vattenrättigheter.

Bönder i Esfehan protesterade på lördagen mot begränsningar av deras vattenrättigheter. Lokal befolkningen stödde böndernas krav på ökade tillgång till vatten och anslöt sig till demonstrationen som övergick till att bli en regimkritisk protest.

Protesten visar att det landsomfattande upproret lever trots regimens förtryck och att folket tar tillvara på varje möjlighet för att visa sitt missnöje mot prästerskapets styre. Bönderna höll en liknande protest i mars månad.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor attackerade bönderna för att lösa upp demonstrationen. Men bönderna drabbade samman med säkerhetsstyrkorna och protesten fortsätter, enligt rapporter till FFFI.