Mänskliga Rättigheter

MR-rådet förlänger särskilde Iranrapportörens mandat

FN:s MR-råd antog en resolution i fredags som förlänger särskilde Iranrapportörens mandat med ytterligare ett år. Detta trots intensiva försök från Teheranregimen och dess allierade att stoppa resolutionen.

MR-rådets resolution nämner tidigare fördömanden från rådet och generalförsamlingen beträffande den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i landet. Den beklagar Teheranregimens vägran att samarbeta med särskilde Iranrapportör och implementera internationella rekommendationer som lagts fram i tidigare FN-resolutioner.

MR-rådet välkomnade den tidigare Iranrapportörens rapport och uttryckte oro över de människorättskränkningar som tas upp i rapporten. Rådet kritiserade även iranska regimens vägran att låta FN:s särskilde rapportör att besöka landet.

Asma Jahangir utnämndes i 2016 till FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran. Den framstående advokaten och människorättsaktivisten gick bort på i februari efter en stroke. Hon blev 66 år gammal.

Hennes senaste rapport som offentliggjordes och diskuterades av FN:s MR-råd tidigare denna månad uppmärksammar 1988 års massaker i tre paragrafer och uppmanar regimen att utreda dessa massavrättningar.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) välkomnade förläningen av särskilde rapportörens mandat i ett uttalande under helgen.

NCRI prisade Asma Jahangirs arbete och uppmanade internationella samfundet att inrätta en utredningsgrupp för att utreda iranska regimens MR-brott, i synnerhet 1988 års massaker på politiska fångar.