Engagemang, Folkliga protester, Kultur

Iranier firar den traditionella eldfestivalen

Svensk- och exiliranier firade den traditionella eldfestivalen, Charshanbeh Soori, i Stockholm och i Göteborg på tisdagen.

Firandet skedde i solidaritet med iranska folket som omvandlat dagens nationella firande till en landsomfattande protest mot prästerskapet i sin helhet över hela landet.

Enligt rapporter från flera iranska städer har folket trotsat regimens varningar och repressiva säkerhetsåtgärder och firat eldfestivalen med smällare, sång och dans.

På flera håll har firandet omvandlats till regimkritiska protester med folk som eldar upp högsta andlige ledarens porträttbilder och skanderar slagord som ”Ned med diktatorn”.