Mänskliga Rättigheter

Rouhanis nya budget prioriterar revolutionsgardet över folket

Iranska regimens budget för det nya persiska året, som börjar den 20 mars, visar att Rouhanis regering prioriterar de repressiva säkerhetsorganen istället för att lösa folkets ekonomiska problem.

Regimens totala budget för 2018-2019 är drygt 350 miljarder dollar. Revolutionsgardets budget ökar med 42% eller åtta miljarder dollar, enligt regimens nyhetsbyrå ILNA.

Regimens försvarsbudget ökar med 33% medan budgeten för regimens ministerium för underrättelse och säkerhet (MOIS) ökar med en miljard dollar, rapporterar ILNA vidare.

Samtidigt kommer Rouhanis regering att öka skatten med 11% eller 55 miljarder dollar och stoppa sociala bidrag och subventioner i ett försök att ta in ytterligare fem miljarder dollar. De 30 miljoner iranier som tvingas leva under fattigdomsgränsen drabbas värst av de planerade nedskärningarna och skatteökningen.

2017 präglades av flera demonstrationer mot den dåliga ekonomin, korruption, fattigdom, obetalda löner, hög arbetslöshet samt förlorade pensioner och besparingar. Dessa demonstrationer omvandlades snabbt till regimkritiska protester mot prästerskapet i sin helhet och spred sig över hela Iran.

Protesterna fortsätter idag i flera iranska städer med strejk och dagliga manifestationer för frigivning av politiska fångar och de demonstranter som arresterats.

Den nya budgeten visar att regimen stärker de repressiva organens förmåga att kunna bemöta framtida protester på bekostnad av folket. Detta i syfte att säkra prästerskapets grepp om makten genom ökad repression och kväsning av de folkliga protesterna.